หูเบาจะถูกรุมทึ้ง ถ้าหูตึงจะทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

หูเบาจะถูกรุมทึ้ง ถ้าหูตึงจะทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ศ.เกียรติคุณ.พญ.สุนันทา พลปัทพี
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            การดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่คนเราผู้รักตนเองควรใส่ใจ เพราะรักอื่นเสมอด้วยตนนั้นไม่มี   หูเป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับฟัง มีความสำคัญต่อพัฒนาการทางการพูดของเด็ก เด็กที่หูหนวกจะเป็นใบ้ถ้าไม่ได้รับการฝึกที่เหมาะสม เนื่องจากไม่ได้ยินเสียงพูดจึงไม่มีแบบอย่างในการเลียนเสียงและเปล่งเสียงพูด ส่วนเด็กที่หูตึงจะพูดช้ากว่าวัย เช่น เด็กปกติ 1 ขวบ จะเริ่มพูดคำที่มีความหมายได้หนึ่งคำ แต่เด็กหูตึงจะเริ่มพูดเมื่ออายุมากกว่านั้น

สาเหตุการหูตึงในผู้สูงอายุ
            เกิดจากการเสื่อมของประสาทหู หรือความผิดปกติของร่างกาย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าว ไม่สามารถรักษาให้ได้ยินเหมือนเดิมได้ แต่ใช้เครื่องช่วยฟังได้ นอกจากนั้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็สามารถรักษาโรคประจำตัวที่กล่าวมาข้างต้นได้อีกอย่างหนึ่งคือ มีขี้หูอุดในช่องหูชั้นนอก ต้องไปพบแพทย์เฉพาะทาง และสามารถป้องกันขี้หูอุดหูได้โดยห้ามใช้ที่แคะหูที่คมๆ เพราะจะทำให้เยื่อบุช่องหูอักเสบ ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการผลิตขี้หูเร็วกว่าปกติ นอกจากนั้นยังไม่ควรให้ช่างตัดผมแคะหู เพราะอาจอักเสบและเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์  ในรายที่เป็นหวัดจะมีอาการอักเสบของจมูกและคอ ส่งผลให้ท่อยูสเตเชียนซึ่งเชื่อมหูชั้นกลางและด้านหลังจมูกทำหน้าที่ปิดเปิดไม่ได้ตามปกติอาจทำให้หูชั้นกลางอักเสบ เกิดหูอื้อ ปวดหู รักษาได้โดยการรักษาให้หายจากหวัด คออักเสบ หรือภาวะภูมิแพ้ที่ทำให้แน่นจมูก ให้หายโดยเร็ว หากอาการดังกล่าวไม่หายภายใน 1-2 สัปดาห์ ควรรีบพบแพทย์เฉพาะทาง หรือบางรายอาจรู้สึกหูดับไปทันที แสดงถึงการสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว นอกจากนั้นการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ก็เป็นสาเหตุให้เกิดอาการดังกล่าวได้

หลักการทั่วไปของการรักษาสุขภาพหู ทำได้โดย

            ล้างมือให้สะอาด ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำสุก บีบน้ำพอหมาดๆ แล้วเช็ดเบาๆที่ช่องหู 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ และหลีกเลี่ยงจากเสียงที่ดังมากๆ หากจำเป็นจริงๆ ควรใช้อุปการณ์อุดหู และควรพบแพทย์เมื่อมีปัญหา หากไม่สามารถรักษาได้โดยการกินยาหรือผ่าตัด แพทย์อาจแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟัง แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการดูแลและคำแนะนำจากแพทย์ เพราะแพทย์จะบอกได้ว่าระดับการได้ยินของเรานั้นเหมาะสมกับเครื่องช่วยฟังในระดับใด โดยเฉพาะการใช้เครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุนั้น มีส่วนช่วยให้ครอบครัวมีความสุข ไม่เกิดปัญหาในการสื่อสารกัน ลูกหลานสามารถพูดคุยกับผู้สูงอายุได้ ทำให้ท่านไม่รู้สึกอ้างว้างหรือโดดเดี่ยว
หูนั้นสำคัญใช่น้อย จึงไม่ควรปล่อยเมื่อหูมีปัญหา