อันตรายจากไฟฟ้าหน้าฝน

อันตรายจากไฟฟ้าหน้าฝน

รศ.นพ.พรพรหม  เมืองแมน
ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างมาก และตกตลอด และมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นพร้อมๆกับหน้าฝน นั้น คือ เรื่องของสุขภาพ อุบัติเหตุของการเดินทาง หรือ จากสัตว์ที่มีพิษ และ จากไฟฟ้า จึงอยากเสนอความรู้เกี่ยวกับ อันตรายจากไฟฟ้า

สื่อ หรือ ฉนวน  มีลักษณะอย่างไร 
            สื่อนำไฟฟ้า คือ สิ่งที่เป็นทางเดินของไฟฟ้า เช่น เส้นลวด สายไฟ วัสดุที่เป็นโลหะ รวมไปถึงผิวหนังของร่างกายคนเรา เพราะในภาวะที่เปียกชื้นก็เป็นสื่อได้ดี ถ้าเรารู้จักสื่อก็ต้องรู้จักฉนวนไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า คือ วัสดุ วัตถุ สิ่งของที่ไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ มักจะเป็นวัสดุแห้ง เช่น แผ่นยาง แผ่นไม้ พลาสติก ผ้า ฯลฯ

รูปแบบของอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้า และจะเกิดอันตรายได้อย่างไร
            รูปแบบของอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าที่เกิดบ่อย เกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยถ้ามีไฟรั่วและบริเวณนั้นมีน้ำท่วมชื้น ก็จะมีการลัดวงจรมากขึ้น นอกจากนี้ อาจเกิดจาก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุด การถูกฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าจะทำอันตรายต่อการทำงานของหัวใจ และ สมอง อาจจะทำให้หยุดการหายใจ โรงพยาบาลศิริราชพบผู้ป่วยที่ถูกฟ้าผ่าน้อย เมื่อเทียบกับการถูกไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่วซึ่งเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ไฟฟ้าตามบ้านแรงถึง 220 v (โวลต์) ในกรณีที่ถูกไฟฟ้าดูด อาจจะเสียชีวิตได้โดยทันทีถ้าไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจ หรือ สมอง ร่างกายก็จะหยุดการหายใจได้

เมื่อเราพบผู้ป่วยถูกไฟฟ้าดูด เราจะสามารถช่วยเหลืออย่างไร 
           ถ้าเราพบผู้ป่วย เราต้องมีความ รวดเร็ว ความระมัดระวัง และ ความรอบคอบ โดยถือแนวปฏิบัติดังนี้
           1. ต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยการถอดปลั๊กหรือดับสวิทช์ ถ้ามีสายไฟติดอยู่กับตัวผู้ป่วย ผู้ช่วยเหลือก็ต้องใช้ไม้ หรือ ผ้าเพื่อนำสายไฟนั้นออก ไม่ควรใช้มือเปล่า หรือส่วนของร่างกายที่ไม่มีฉนวนหุ้ม ถูกต้องกับตัวผู้ป่วยหรือสายไฟ
           2. ตรวจดูบาดแผล ถ้ามีแผล ก็ใช้น้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นล้างแผล และนำผ้าสะอาดมาห่อแผลไว้ก่อน ไม่ควรใส่ยา หรือสารเคมีใด ๆ
           3. กรณีที่ผู้ถูกไฟดูดนอนหมดสติ เราต้องช่วยผายปอด และนวดหัวใจ ขณะนำส่งโรงพยาบาล

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
           1. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟ และควรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
           2. บริเวณที่วางสายไฟ ควรวางไม่ให้ สิ่งของที่หนักไปทับ และ พ้นทางเดิน
           3. เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรจะเปียกน้ำ
           4. ห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้
           5. ไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
           6. ต่อสายดิน ด้วย เพื่อจะให้ไฟลงดิน

คำแนะนำอื่นๆ 
            ควรจะติดตั้ง เครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันที่ดี