ความฟิต คืออะไร (Physical fitness)

ความฟิต คืออะไร (Physical fitness)

งานสร้างเสริมสุขภาพ
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            คนทั่วไปมักจะพูดว่า ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายมีความฟิต  แล้วความฟิตที่ว่ามันคืออะไร จริงๆแล้วความฟิตไม่ได้หมายถึงว่า คุณสามารถวิ่งได้ระยะทางเท่าใด หรือ ยกน้ำหนักได้เท่าใด แต่ความฟิตหมายถึงประสิทธิภาพของหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อ ที่ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ นั่นเอง

            โดยทั่วไป ถ้าหากออกกำลังกายได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที โดยออกปานกลางสัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน ถือว่าได้ออกกำลังแบบ aerobic exercise

องค์ประกอบของฟิตเนสมีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
          1. หัวใจและปอดแข็งแรง
(Cardiorespiratory endurance)
 หมายถึง ความสามารถของหัวใจที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างเพียงพอ ในขณะที่ออกกำลังกาย การออกกำลังกายแบบ aerobic จะเป็นการฝึกให้หัวใจแข็งแรง
          2. กล้ามเนื้อแข็งแรง (Muscular strength)
 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งเราสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้โดยการยกน้ำหนัก หรือวิ่งขึ้นบันได
            3. กล้ามเนื้อทนทาน
(Muscular endurance)  ความทนของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อ ที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เกิดอาการเมื่อยล้า 
            4. ร่างกายสมส่วนสัดส่วนของร่างกาย  หมายถึง สัดส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมัน การออกกำลังจะทำให้มีปริมาณกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณไขมันจะลดลง อาจจะดูได้จากดัชนีมวลกาย
            5. ข้อมีความยืดหยุ่น
(Flexibility) ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็น เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหรือข้อ ได้รับอุบัติเหตุจากการออกกำลังกาย

รู้อย่างนี้แล้ว มาเริ่มออกกำลังกายกันเถอะนะครับ