โรคที่ต้องระวัง ! เมื่อต้องขับรถ

โรคที่ต้องระวัง ! เมื่อต้องขับรถ

ผศ.พญ.สุภาพร โอภาสานนท์

ภาควิชาศัลยศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

การขับขี่รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องสำคัญ  โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีโรคประจำตัว   

 

สำหรับกฎหมายในบ้านเรา  ได้มีการกำหนดภาวะต้องห้ามในการขับขี่รถยนต์  5 โรค คือ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  ไม่ติดสุรา ยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เพราะไม่สามารถป้องกันอุบัติภัยในการขับขี่รถยนต์ได้

 

             สำหรับโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถโดยตรงนั้น  มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น โรคลมชัก โรคกล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ทั้งมือ เท้า  โรคอัลไซเมอร์  โรคของระบบการมองเห็น  เช่น โรคตาบอดสี มองเห็นด้วยตาเพียงข้างเดียว  โรคระบบการได้ยิน  โรคหัวใจและโรคเรื้อรัง

 

ส่วนโรคหยุดหายใจขณะหลับ    ซึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่กรนเสียงดังๆ   ขณะนอนหลับ   และเป็นสาเหตุของการหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ซึ่งดูเหมือนว่าจะนอนได้มาก  แต่จริง ๆ แล้วนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ  ตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่น  พร้อมที่จะหลับในได้และเป็นอันตรายมาก  หากเกิดขึ้นในขณะขับรถ 

  

สำหรับกลุ่มโรคที่จำเป็นต้องควบคุมการขับขี่รถยนต์  ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ  โรคเบาหวานขั้นรุนแรง และโรคลมชัก  เพราะทั้ง 3 โรคนี้ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  รองจากการเมาสุรา โดยดูจากข้อมูลผู้ป่วยที่ปัจจุบันมีอยู่ 1.2 ล้านคน  ขึ้นไป  ที่น่ากังวลคือ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตลอดชีพ   ทำให้เกิดความเสี่ยงเมื่ออาการกำเริบในขณะที่ขับรถ  นอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ยังมีพวกคุยโทรศัพท์ หรือแชทขณะขับรถ  ก็น่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย

 

ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีโรคประจำตัว  ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ครอบครัว  และผู้ร่วมเดินทางคนอื่น ๆ