รู้ทันโรค

อาการนอนกรน (Snoring) และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea) ตอนที่ 2

...

อ่านต่อ

อาการนอนกรน (Snoring) และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea) ตอนที่ 1

...

อ่านต่อ

ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน

...

อ่านต่อ

การรักษาอนามัยของสายเสียง (Vocal Hygiene)

...

อ่านต่อ

สายเสียงอักเสบ และวิธีถนอมเสียง (ตอนที่ 2)

...

อ่านต่อ

สายเสียงอักเสบ และวิธีถนอมเสียง (ตอนที่ 1)

...

อ่านต่อ

เจ็บคอเรื้อรัง

...

อ่านต่อ

เจ็บคอจัง....ทอนซิลอักเสบ

...

อ่านต่อ

การทำผ่าตัดกล่องเสียง (Laryngectomy)

...

อ่านต่อ

เมื่อลูกรักของคุณนอนกรน

...

อ่านต่อ

การฝังพิลลาร์ (Pillar) เข้าไปในเพดานอ่อน เพื่อรักษาอาการนอนกรนและ/ หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

...

อ่านต่อ

การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน ตอนที่ 2

...

อ่านต่อ

การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน ตอนที่ 1

...

อ่านต่อ

การใช้คลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Volumetric Tissue Reduction: RFVTR) ในการรักษาอาการนอนกรน

...

อ่านต่อ

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นนอนกรนอันตราย และควรมารับการรักษา

...

อ่านต่อ

ขั้นตอนการรักษาอาการนอนกรน

...

อ่านต่อ

ว้า! มีเสมหะในคอตลอดเลย...น่ารำคาญจัง

...

อ่านต่อ

เยื่อแก้วหูอักเสบเฉียบพลัน

...

อ่านต่อ

ใครว่า! เป็นโรคหัวใจแล้วออกกำลังกายไม่ได้

...

อ่านต่อ

โรคหืด ต่างกันอย่างไรกับ วัณโรค

...

อ่านต่อ