ขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับประชาชนทั่วไป

      
      การตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจน การตรวจสุขภาพนี้เป็นเพียงการค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่โดยยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น วัณโรค ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง กรดยูริคสูง โรคตับบางชนิดโรคเลือด โรคซิฟิลิส โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคระบบทางเดินปัสสาวะโรคพยาธิลำไส้

     
       การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น เป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพประจำปีมิได้เป็นการรับประกันว่าท่านจะปลอดจากโรคดังกล่าวข้างต้น หากแต่จะช่วยให้ตรวจพบโรคระยะเริ่มแรกได้เท่านั้น การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม การออกกำลังกาย ยังคงเป็นหัวใจ สำคัญที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ การสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวท่านและการปรึกษาแพทย์เมื่อมีภาวะผิดปกติดังกล่าว ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยตรวจหาโรคที่ท่านอาจเป็นเพิ่มเติมได้
1. แนะนำตรวจสุขภาพประจำปีผู้ที่มีสุขภาพปกติ ผู้ที่มีความเจ็บป่วยต้องการตรวจหาโรคเพื่อรักษาไม่ควรใช้โปรแกรม “บริการการตรวจสุขภาพประจำปี”
2. บริการตรวจเฉพาะวันราชการ เวลา 7.00 - 12.00 น.
- ไม่ต้องนัดตรวจล่วงหน้า
- เตรียมงดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ
(ควรงดอาหารเย็นหลังสองทุ่มเป็นต้นไปดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่าตามปกติ)
- ติดต่อทำบัตรใหม่ หรือยื่นบัตรเก่า ณ ห้องบัตร ชั้น 1 ห้อง 100 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อได้รับบริการที่ สะดวกทราบผลตรวจสุขภาพภายในเวลา 12.00 น. ควรติดต่อทำบัตร ณ ห้องบัตร เวลา 7.00 - 8.00 น.
- ได้รับบริการเรียกตรวจ ณ ห้องตรวจ 445 ชั้น 4 เริ่มตั้งแต่ 7.00 – 11.00 น.
3. ครอบครัวข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค. 053.2/ว.52 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2544
  - ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ห้อง 445 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4
4. ขั้นตอนการตรวจ
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 ห้อง 100 เพื่อทำบัตรใหม่ หรือค้นประวัติเก่า
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้อง 445 ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 (เขียนประวัติ รับใบเจาะเลือด)
- เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ ชั้น 1 ห้อง 108
- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ชั้น 2 ห้อง 243
-ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ) ชั้น 2 ห้อง 206
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้อง 445 เพื่อพบแพทย์ตรวจร่างกาย