เว็บคณะฯภาษาอังกฤษ site map แผนที่โรงพยาบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รู้จักองค์กร การศึกษา วิจัย วิชาการ บริการประชาชน ศูนย์ข่าวศิริราช
Untitled Document

  
  ข้อมูล-แพทย์ฝึกอบรม

 
 • คู่มือแพทย์ประจำบ้าน
   • สวัสดิการ
   • การให้ภูมิคุ้มกันโรค
   • หอพักแพทย์ประจำบ้าน
   • ตารางแพทย์เวร
   • แพทย์ฝึกอบรมปัจจุบัน

       << กลับหน้าหลัก


 

Health Status and Immunization Form

 

This form must be completed and faxed, mailed or E-mailed by May 1, each year. Residents must document prior immunity by validated immunization or blood titer, dates and documentation of immunizations, and health status check-up laboratory screening within the last 6 months.

Any questions regarding this policy should be directed to Post-graduate Education Office, Faculty of Medicine Siriraj Hospital , Mahidol University via the e-mail sisoed@diamond.mahidol.ac.th or the phone number and address above.

NO RESIDENT WILL BE ABLE TO PROCEED WITH ORIENTATION UNTIL THIS FORM IS COMPLETED AND IN THE OFFICE. The Faculty can give these vaccines or blood tests prior to admission by making an appointment.

POLICY :

เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาวะในแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์เฟลโลว์อนุสาขา ทั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในหอผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

•  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

•  Measles, Mumps and Rubella (MMR) : ต้อง ได้รับการฉีดวัคซีน trivalent MMR เพื่อกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเคยได้รับวัคซีน MMR ภายใน 10 ปี และไม่ได้กำลังตั้งครรภ์

•  Varicella (Chicken pox) : ถ้าไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ ต้อง ได้รับการฉีดวัคซีน VZV อย่างน้อย 1 เข็ม หรือ 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน ถ้าไม่ได้รับการตรวจหาภูมิคุ้มกัน หรือตรวจแล้วได้ผลลบสำหรับ varicella-zoster virus IgG Ab

•  Hepatitis B : ต้อง ได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ได้แก่ anti HBs antibody (with titer) และ HBsAg โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อไป คือ

– HBsAb < 10 iu/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ควร ได้รับวัคซีนตามแนวทาง มาตรฐาน – HBsAb < 10 iu/ml และ HBsAg ให้ผลบวก ควร ได้รับคำแนะนำจากอายุรแพทย์

– HBsAb > 10 iu/ml และ HBsAg ให้ผลลบ มีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม

•  Tetanus and Diphtheria : ควร ได้รับการฉีดวัคซีน dT เพื่อกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าไม่ได้รับวัคซีนภายใน 10 ปี

•  การตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

  1. ใบรับรองแพทย์ แสดงผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 6 เดือน
  2. ภาพถ่ายรังสีทรวงอก ( Chest X-ray)
  3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : complete blood count, urinalysis, FBS, renal function test, liver function test, HBV และ HCV profiles