คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล
  งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
  Patient Transfer Service  
 
  ขณะนี้เวลา    
 
  
 
  โรงพยาบาลศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก (ใหม่) ชั้น 6  
Tel. 02-4197342 , 02-4199035 , 02-4198405   Fax : 02-4113490