คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล
  งานบริการผ้า  
  Laundry & linine Division  
 
  ขณะนี้เวลา    
 
  
 
  อาคารงานบริการผ้า โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
Tel. 02-4197151- 4,99050,99506   Fax : 02-4181862