คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ตารางการออกตรวจของแพทย์
  
สถานที่ตรวจ : ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 1
โทรศัพท์ติดต่อ : 02-419-7504,Call Center 02-419-9801-2
เปิดให้บริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. สันติ  อัศวพลังชัย
พญ. รัชริน  คงคะสุวรรณ
พญ. ศรีนวล ชวศิริ (งดตรวจทุกสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน ) 
พญ. ธีรดา พลอยเพชร (ตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน )
พญ. นวพร ชัชวาลพาณิชย์  
นพ. วิษณุ  กัมทรทิพย์
พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์ (ตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พญ. ณพัฐปพัณณ์ กาญจนพนัง 
นพ. สันติ  อัศวพลังชัย    นพ. ประดิษฐ์ ประทีปวณิช  (เช้า)
พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม (เช้า) 
นพ. สันติ  อัศวพลังชัย (เช้า)
นพ. วิษณุ  กัมทรทิพย์  (เช้า) 
ตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า(EMG)
ติดต่อ02-419-7506
เปิดให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม
พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
พญ. ผกามาส  ตันวิจิตร  
พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์        พญ. ผกามาส  ตันวิจิตร  (เช้า)