คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ข่าวสาร/เหตุการณ์ต่างๆ
ขอแจ้งการขึ้นใช้งานระบบการรับชำระเงินผู้ป่วยนอกใหม่ (Finance OPD)
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยระบบการรับชำระงินผู้ป่วยนอกประสบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการจึงได้พัฒนาโปรแกรม จึงขอแจ้งขึ้นใช้งานระบบการชำระเงินผู้ป่วยนอกใหม่ (Finance OPD) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 00.01 น.
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 14/3/2560 - 14/12/2560
update : 14/3/2560 15:24:44
ปิดหน้าต่างนี้