คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ข่าวสาร/เหตุการณ์ต่างๆ
  
ขอแจ้งการขึ้นใช้งานระบบการรับชำระเงินผู้ป่วยนอกใหม่ (Finance OPD)
14/3/2560 15:24:44
-------------------------------------------------------------------
  
เพิ่มช่องทางการติดต่อนัดหมาย/เลื่อนนัด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
9/9/2559 14:13:01
-------------------------------------------------------------------
    
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       
  >>

ที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการคลินิกพิเศษฯ

       1. อาคารจอดรถตึกอุบัติเหตุ (ตั้งแต่ชั้น ที่ 2- 11 )

    2. อาคารจอดรถหอพักคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตรงข้ามศาลาน้ำร้อน) อาคาร A  มีรถรับ-ส่ง ออกทุก 15 นาที

    3. อาคารจอดรถหอกีฬา (จอดได้ที่ชั้น 2-10 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) และต้องนำรถออกก่อนเวลา 06.00 น. ในวันเวลาราชการ

      ที่จอดรถลำดับที่ 1 และ 2 ผู้รับบริการคลินิกพิเศษฯ จะต้องนำใบเสร็จรับเงินยื่นที่การเงิน เพื่อประทับตราโรงพยาบาลศิริราช จะได้รับสิทธิจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง  หลังจากนั้นคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10 บาท

            

 

  

 

-----------------------------------------
    มีนาคม 2017