ระบบเลื่อนนัดออนไลน์ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช
 
เงื่อนไขการขอเลื่อนนัด
1. ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
กรณีไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชโปรดติดต่อแผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช หรือ คลิกที่นี่
2. ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมอยู่ก่อนแล้ว หากท่านยังไม่มีนัดสามารถลงทะเบียนนัดหมายที่ คลิกที่นี่
3. ท่านสามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจของแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการได้โดย คลิกที่นี่
4. การเลื่อนนัดต้องแจ้งก่อนถึงวันนัด อย่างน้อย 1 สัปดาห์
5. เมื่อบันทึกการเลื่อนนัดสำเร็จ ระบบจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
6. หากเลื่อนนัดหมายสำเร็จ วันนัดเดิมจะถูกยกเลิกทันที
7. ระบบการเลื่อนนัดหมายแพทย์คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ ของการเลื่อนนัดหมายเท่านั้น
ยอมรับเงื่อนไข