ระบบเลื่อนนัดออนไลน์ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช
 
ขั้นตอนในการขอเลื่อนนัด
1. อ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไข
2. กรอกข้อมูลการขอเลื่อนนัดให้ครบถ้วน
3. ตรวจสอบข้อมูล
4. บันทึกข้อมูล