คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ข่าวสาร/เหตุการณ์ต่างๆ
  
รพ.ศิริราชแจ้งการสัญจร-ใช้บริการหลังปิดเส้นทางใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2561
29/6/2561 18:16:43
-------------------------------------------------------------------
  
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
25/4/2561 15:33:58
-------------------------------------------------------------------
    
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       
  >>

ที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการคลินิกพิเศษฯ

       1. อาคารจอดรถตึกอุบัติเหตุ (ตั้งแต่ชั้น ที่ 2- 11 )

    2. อาคารจอดรถหอพักคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตรงข้ามศาลาน้ำร้อน) อาคาร A  มีรถรับ-ส่ง ออกทุก 15 นาที

    3. อาคารจอดรถหอกีฬา (จอดได้ที่ชั้น 2-10 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) และต้องนำรถออกก่อนเวลา 06.00 น. ในวันเวลาราชการ

      ที่จอดรถลำดับที่ 1 และ 2 ผู้รับบริการคลินิกพิเศษฯ จะต้องนำใบเสร็จรับเงินยื่นที่การเงิน เพื่อประทับตราโรงพยาบาลศิริราช จะได้รับสิทธิจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง  หลังจากนั้นคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10 บาท

            

 

  

 

-----------------------------------------
    กันยายน 2018