ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ
ศึกษาพระธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง มงคลธรรม มงคลชีวิต....คลิกดูรายละเอียด
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจจากภายนอก
เรียนธรรมะภาคปริยัติ เรื่องความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับพระอภิธรรม...คลิกดูรายละเอียด
กิจกรรมปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน
ถวายเป็นพระราชกุศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เดือน ส.ค. ๖๐...คลิกดูรายละเอียด
พัฒนาจิตผ่องใส ก้าวไกลด้วยปัญญา รุ่นที่ ๒๓
....คลิกดูรายละเอียด

นิทรรศการ "ตามรอยพระราชปณิธานพระภูมิพล"
ระหว่างวันที่ ๑๕ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๐
...คลิกเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

โครงการ “พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ครั้งที่ ๓๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค. - ๕ พ.ย. ๖๐....
คลิกดูรายละเอียด