กิจกรรม ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระมหากษัตราธิราช
และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ...คลิกดูรายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ
ศึกษาพระธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง มงคลธรรม มงคลชีวิต....คลิกดูรายละเอียด

พัฒนาจิตผ่องใส ก้าวไกลด้วยปัญญา รุ่นที่ ๒๔ - ๒๕
....คลิกดูรายละเอียด

บรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๖๑ ...คลิกดูรายละเอียด

ขอเชิญบุคลากร
โครงการปฏิบัติธรรมกับพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ครั้งที่ ๘

ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจจากภายนอก ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง การบริหารจิต ...คลิกดูรายละเอียด