กิจกรรม ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระมหากษัตราธิราช
และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ...คลิกดูรายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ
ศึกษาพระธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง มงคลธรรม มงคลชีวิต....คลิกดูรายละเอียด

พัฒนาจิตผ่องใส ก้าวไกลด้วยปัญญา รุ่นที่ ๒๔ - ๒๕
....คลิกดูรายละเอียด

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจจากภายนอก ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง การบริหารจิต ...คลิกดูรายละเอียด

โครงการ “พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ครั้งที่ ๓๒
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ ๒๕ ต.ค.
- ๑ พ.ย. ๖๑....คลิกดูรายละเอียด