ติดต่อสอบถาม


ที่อยู่

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น ๑ ใกล้ท่าน้ำศิริราช (ตึกผู้ป่วยนอกเก่า)
ที่อยู่ : ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์

๐๒-๔๑๙-๙๔๓๕,๐๒-๔๑๙-๗๔๒๖ ,๐๒-๔๑๙-๙๒๙๔

โทรสาร

๐๒-๔๑๘-๒๓๙๙