: ดูรายการย้อนหลัง :
วันที่จมูกไม่สบายและการดูแลโพรงจมูก
 รายการนี้จะแนะนำการดูแลสุขภาพโพรงจมูก  เนื่องในปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย สภาพร่างกายก็อาจจะปรับตัวไม่ทัน อาจจะเกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด โรคไซนัส
update : 15/6/2553 16:50:00

  <<Back