ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
Post Pic

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 25561/p>

ดูรูปเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
Post Pic

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดูรูปเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศงานอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนหลักสูตรก้าวหน้า วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
Post Pic

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดูรูปเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556
Post Pic

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ดูรูปเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556
Post Pic

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคารศูนย์วิจัย SiMR)

ดูรูปเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”
Post Pic

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดอบรมเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคารศูนย์วิจัย SiMR)

ดูรูปเพิ่มเติม