ประมวลภาพกิจกรรม

• การเปิดศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชอย่างเป็นทางการ

• ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน

• หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ