ข้อมูลเบื้องต้น (ที่อยู่)
ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช (Siriraj Clinical Research Center)
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐, ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ติดต่อประสานงานได้ที่คุณคนึงนุช กระดังงา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4192977, 02-4128306
หมายเลขโทรสาร 02-4128243
E-mail: kaneungnuch.kad@mahidol.ac.th