แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ถาม-ตอบ
ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 28
no. หัวข้อคำถาม/รายละเอียด/โดย วันที่ถาม อ่าน
1623
เงินตกเบิก
อยากทราบว่าเงินตกเบิก ได้อย่างไร มีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าในการได้รับ (ล..
โดย ลูกจ้างชั่วคราว
23 ธ.ค. 56
9:01
295
1622
เงินชดเชย
เริ่มบรรจุเป็นพนักงานพร.1 ต.ค. 50 จากนั้นเปลี่ยนเป็น พศ. 1 ก.พ. 53 จะ..
โดย อยากรู้
20 ธ.ค. 56
14:38
177
1621
การลาออกจากงาน
สอบถามการลาออกจากงานครับ ว่าต้องทำยังไง แล้วเมื่อลาออกสามารถออกได้เลย..
โดย คนทำงาน
20 ธ.ค. 56
13:13
201
1620
การหักภาษีเงินเดือน
รบกวนสอบถามว่าถ้าเงินเดือนที่รับทุกเดือนไม่มีการหักภาษีเลย แต่ต้องการ..
โดย พรรณทิพย์ ธรรมวัติ
20 ธ.ค. 56
13:13
161
1619
อัตราเงินเดือนปริญญาตรี
ปัจจุบันอัตราเงินเดือนปริญญาตรีเท่าไหร่ครับ มีค่าครองชีพอะไรไหมครับ
โดย พนักงานมหาลัย
20 ธ.ค. 56
12:42
354
1618
เงินเดือนปรับใหม่ปี2557
พนักงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิ์จะได้รับเงินเดือนปรับใหม่ปี 2557..
โดย ลูกจ้างชั่วคราว
20 ธ.ค. 56
12:36
467
1617
พิจารณาขั้นเงินเดือน
อยากทราบว่าเงินขั้นลูกจ้างนอกงบ ขั้นละเท่าไหร่ คิดอย่างไรคะ เพราะที่เซ..
โดย ลูกจ้าง
20 ธ.ค. 56
11:02
224
1616
การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ
ไม่เข้าใจว่าผู้บริหารคิดอะไร ในเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนิน..
โดย คนทำงาน
20 ธ.ค. 56
10:12
82
1615
ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
ปัจจุบัน ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. อยากทราบว่ามีการปรับเงินเดือ..
โดย kao
20 ธ.ค. 56
9:19
242
1614
สงสัยเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
ตามธรรมเนียมปีก่อนๆ เคยออกพร้อมกับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนธั..
โดย อริษา
20 ธ.ค. 56
9:17
132
1613
เงินเวรคลินิคพิเศษ
ไม่ทราบว่าเอกสารตกหล่นหรืออย่างไร ส่งเอกสารตั้งแต่เดือนตุลาแต่ ณ.ตอนนี..
โดย พนง.จนๆคนนึง
20 ธ.ค. 56
8:58
98
1612
การขอหนังสือรับรอง
เนื่องจากขอหนังสือรับรองไว้ แต่พอถึงเวลาไปรับกลับมีคนอื่นรับไปแทนแล้ว..
โดย Og
19 ธ.ค. 56
11:25
141
1611
เงินเดือนตัน ปวส ระดับ 2
ปัจจุบันเงิน 23,340 เป็นพนักงานธุรการ ระดับ 2 วุฒิ ปวส. อยากทราบว่า..
โดย อรุณีแตงอ่อน
19 ธ.ค. 56
8:59
286
1609
อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ปี2557เท่าไหร่ครับ
อัตราเงินเดือนปริญญาตรปี2557เท่าไหร่ครับ
โดย พนักงานมหาลัย
18 ธ.ค. 56
14:46
644
1608
การโอนเงินเดือน
ถ้าเปลียนงานในศิริราชแต่ไม่ได้โอนจากสังกัดเดิม แต่เป็นการลาออก สามารถไ..
โดย พนักงานมหาลัย
18 ธ.ค. 56
13:32
276
1607
การมาสาย กับวันหยุด
ลูกจ้างชั่วคราว ที่จะได้รับเงินรางวัล ถ้ามาสาย 1ครั้ง จะเท่ากับการ ที่..
โดย ลูกจ้างชั่วคราว
18 ธ.ค. 56
13:31
317
1606
เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
อยากทราบว่าเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวได้ประมาณเดือนไหนคะ
โดย ลูกจ้างชั้วคราว
18 ธ.ค. 56
10:37
200
1605
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
เรียนถามว่า 1. เงินโบนัสที่ติดประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 56 จะได้รับเ..
โดย นภาพร
18 ธ.ค. 56
8:03
192
1604
การบรรจุเป็นลูกจ้างประจำนอกงบ
เรียนถามว่า ในอนาคตจะมีการปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจ..
โดย ยศพล
18 ธ.ค. 56
7:56
202
1603
ขอใบรับรอง
ไม่ทราบว่าใบรับรองสิทธิ พศ.ที่จะใช้ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตร...
โดย จนท.พศ.
17 ธ.ค. 56
15:04
90