แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ถาม-ตอบ
 
ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 28
no. หัวข้อคำถาม/รายละเอียด วันที่
1948 อยากทราบลูกจ้างชั่วคราว
กรณีเพิ่งได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เมื่อกลางเดือนมกราคม 57 แบบนี้ สามารถ ลาพักผ่อนได้ ถึง 10 วัน ตามกฏระเบียบไหมครับ (ทำงานเกิน 6 เดือนแล้ว ) **หรือว่าได้แค่ 5 วันครับ**
สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิการลาพักผ่อนประจำปีได้ 10 วันทำการ เพราะปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันบรรจุค่ะ
โดย iiii
16 ก.ย. 57
15:59
1947 การสมัตรงาน
อยากทราบว่าถ้า อายุเกินที่กำหนดไว้รับพิจารณาบ้างไหมค่ะ
เบื้องตนอยากให้ลองพิจารณาตำแหน่งที่เปิดกว้างในเรื่องอายุ เช่น บางตำแหน่งรับสมัครอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ บางตำแหน่งรับสมัครอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หากตำแหน่งที่ท่านอยากสมัครรับอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ แต่อายุท่านเกิน อาจจะลองพิจารณาตำแหน่งที่รับส..
โดย อยากร่วมงาน
16 ก.ย. 57
11:54
1946 หาคนทดแทนตอนลาคลอด
อยากทราบว่าจะหาคนมาทดแทนผู้ที่จะลาคลอดในเดือนหน้า จำนวน 3 เดือน จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
หากมีความจำเป็นต้องสรรหาคนมาทดแทนกรณีบุคลากรลาคลอด ขอให้หน่วยงานทำบันทึกส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลพร้อมกับสำเนาใบลาคลอดของผู้ที่ลาคลอด โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการพิจารณาต่อไปค่ะ
โดย bee
12 ก.ย. 57
14:31
1945 โบนัส
ประกาศรายชื่อโบนัสของปีนี้ออกรึยังค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวจะประกาศให้ทราบประมาณเดือนธันวาคมค่ะ
โดย พนักงานชั่วคราว
12 ก.ย. 57
11:54
1944 รับทราบคำสั่ง
ไม่ได้ต่อสัญญาต้องมีการเซนต์รับทราบคำสั่งให้ออกหรือไม่ ถ้ามีแล้วเมื่อไรจะทราบ เพราะประมาณกลางอาทิตย์หน้าจะหยุดยาวกลับบ้านต่างจังหวัด ขอบคุณครับ
ในกรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง ผู้ประสงค์ไม่ต่อสัญญาจะแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และภาควิชา/หน่วยงานจะดำเนินการทำบันทึกมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ออกคำสั่งพ้นสภาพสำหรับ พศ.แล้วซึ่งผู้ประสงค์ไม่ต้องเซ็นต์รับทราบในคำสั่งค่ะ
โดย ผู้ไม่ต่อสัญญา
11 ก.ย. 57
19:56
1943 การปรับวุฒิ
อยากทราบถึงขั้นตอนการปรับวุฒิ ทำงานมา 3 ปี (เป็นลูกจ้างชค.)เป็นประจำ 1 ปี ไม่ทราบว่ามีสิทธิที่จะปรับวุฒิ จากปวช. เป็น ป.ตรีได้ใหมค่ะ แล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
หากหน่วยงานมีกรอบอัตราของปริญญาตรี และหน่วยงานเล็งเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งนั้นๆ ก็สามารถทำเรื่องขอปรับวุฒิมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ค่ะ
โดย ลูกจ้างประจำนอกงบ
11 ก.ย. 57
8:52
1942 มาสาย แต่ไม่ตอกบัตร
สอบถามครับ มีจนท.มาสาย แต่ไม่ตอกบัตร เป็นเช่นนี้บ่อยมาก ได้สอบถามสาเหตุว่าทำไมไม่ตอกบัตรเข้า จนท.แจ้งว่า หากตอกบัตรแล้ว ระบบจะบันทึกว่าสาย หากสายเกิน 30 ครั้งไม่ได้รับการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน (แต่มีการตอกบัตรออก) จนท. แจ้งเพ่ิมอีกว่าการไม่ต..
การไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงานหรือไม่พบเวลาเข้าหรือออกนั้น หน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น บุคลากรอาจจะลืมบัตรประจำตัวก็ไห้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาก่อนเวลาที่กำหนดเข้างาน หรือพบว่าบุคลากรมาสายแล้วไม่ทาบบัตร หรือทาบบัตรแล้วไม่เ..
โดย Reach
11 ก.ย. 57
8:31
1941 ลากิจ
ลากิจ ใช้ในกรณีไหนบ้างคะ
การลากิจส่วนตัว ใช้ในกรณีที่ลาเพื่อทำกิจธุระอันจำเป็นสามารถลาได้ตามสิทธิ ศึกษารายละเอียด คลิกที่นี่
โดย เสาวลักษณ์
10 ก.ย. 57
11:34
1940 การสมัครงาน
อยากสอบถามว่า ถ้าอายุมากกว่า 35 ปี จะไม่รับพิจารณาเลยใช่ไหมค่ะ มีข้อยกเว้นบ้างมั้ยค่ะ
การรับสมัครงานนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานค่ะ บางตำแหน่งเปิดรับอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์และบางตำแหน่งเปิดรับอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ค่ะ อาจจะพิจารณาสมัครตำแหน่งที่อายุไม่เกินดูก่อนนะคะ
โดย อยากร่วมงาน
10 ก.ย. 57
11:07
1939 การขอตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล(ชำนาญงาน)
ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลมา 10 ปี มีผลงานนวัตกรรม 2 เรื่อง จะสามารถขอตำแหน่งชำนาญงานได้หรือไม่ หรือต้องมีคู่มือปฎิบัติงานด้วยคะ
กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากผลงานนวัตกรรม 2 เรื่องดังกล่าวเข้าเกณฑ์ สามารถขอชำนาญงานได้โดยคู่มือปฏิบัติงานจะมีหรือไม่ก็ได้ค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.7705 ค่ะ
โดย ผู้ช่วยพยาบาล PN
6 ก.ย. 57
16:50
1938 การคืนเงิน กบข. เพื่อขอรับบำนาญเต็มจำนวน
การคืนเงิน กบข. เพื่อขอรับบำนาญเต็มจำนวน ติดต่อให้บริการทาง email ไหมคะ ถ้ามี ID 310200108XXXX ต้องคืนเงินเท่าใด และรับเงินบำนาญเท่าใดคะ
ไม่สามารถให้บริการทางอีเมล์ได้ค่ะ ต้องมาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง ที่ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2419-7705 ค่ะ
โดย kobkun.sit
3 ก.ย. 57
17:22
1936 เลื่อนขั้นเงินเดือน
มีแนวทางอย่างไร กรณีเจ้าหน้าที่มีการลาและสายบ่อยมากกว่าเจ้าหน้าที่คนอื่น แต่กลับได้การเปอร์เซ็นต์การเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงกว่าคนอื่น
การได้เปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนนั้นขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล โดยผู้บังคับบัญชาของแต่ละบุคคลได้พิจารณาการให้คะแนนมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะ
โดย 0
3 ก.ย. 57
15:44
1935 เงินบำนาญ
ข้าราชการ บำนาญ จะได้รับการปรับ เงินบำนาญ ตามที่ คสช ประกาศ รึป่าว ครับ
อยู่ระหว่างรอคำสั่งค่ะ คาดว่าประมาณเดือนธันวาคมนี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
โดย peat
3 ก.ย. 57
11:07
1934 สอบถามเรื่องเงินเดือนตกเบิก
สอบถามเรื่องการปรับ เงินเดือน ตำแหน่ง พม. ว่าจะมี่การปรับขึ้น ตามที่ คสช ประกาศ รึป่าวครับ หรือ มีการปรับจากคณะ หรือไม่ครับ
อยู่ระหว่างรอคำสั่ง รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
โดย b
3 ก.ย. 57
11:05
1933 ป่วย กรณี Admit ของเจ้าหน้าที่
ขอสอบถามเรื่องการลดค่าห้องพักกรณี Admit สำหรับผู้ช่วยพยาบาล พศ.สามารถลดหย่อนค่าห้องพักได้กี่ % กรณีที่เจ้าตัวยังปฏิบัติงานที่ศิริราชเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเพื่อขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าห้องต้องใช้อะไรบ้างขอบคุณค่ะ
การลดหย่อนค่าห้อง ค่าอาหาร กรณี Admit นั้นจะขึ้นอยู่กับอายุงานของแต่ละบุคคลค่ะ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ สามารถดาวน์โหลดจากลิงค์นี้ คลิกที่นี่
โดย beer
2 ก.ย. 57
7:41
1932 ลาศึกษาต่อและการขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติ
ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการโดยได้รับทุนเจ้าฟ้าศิริราช สามารถขอรับทุกเฉลิมพระเกียรติด้วยได้หรือไม่
จากคำถามนี้ ผู้ถามน่าจะหมายถึงทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพราะคณะฯไม่มีทุนเจ้าฟ้าศิริราช แต่มี ทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ดังนั้นขอตอบคำถาม ดังนี้ ตาม ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องการขอรับทุน กองทุน "เฉลิมพระเกียรติ" ทุนส่วนที่ 1 พ.ศ.2..
โดย 1234
31 ส.ค. 57
10:12
1931 การรับพนักงานมหาลัย(วุฒิป.ตรี)
- อยากทราบว่า การรับพนักงานมหาลัย (ป.ตรี) สามารถรับได้โดยวิธีอื่นหรือเปล่าค่ะ นอกจากการประสอบคัดเลือกที่ประกาศผ่านเวปคณะฯ -เพราะเห็นบางหน่วยงานก็มีการรับคนข้างนอกมาโดยที่ไม่มีประกาศสอบคัดเลือก ทั้งที่ ยังมีคนในองค์กรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่มีคุณสม..
การรับสมัครงานขึ้นอยู่กับภาควิชา/หน่วยงานเป็นผู้เลือกแบบการสมัครงาน ซึ่งมี 3 แบบดังนี้ค่ะ 1. คัดเลือกจากคลังผู้สมัครงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2. เปิดรับสมัครโดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการประกาศรับสมัครงานให้ 3. ภาควิชา/หน่วยงานสรรหาและคัดเลือกเอง
โดย ลูกจ้างสงสัย
29 ส.ค. 57
23:49
1930 ลาเรียน
ลาศึกษาต่อในเวลาราชการ ยังได้เงินเดือนอยู่หรือไม่ และถ้ามาทำงานวันเสาร์-อาทิตย์-วันธรรมดาหลังช่วง 16.30น.(นอกเวลาราชการ) ยังสามารถเบิก OT ได้หรือไม่
ในระหว่างการลาจะได้รับเงินเดือนอยู่ค่ะ แต่ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน(OT)ได้ค่ะ
โดย สงสัย
28 ส.ค. 57
14:50
1929 อยากสอบถามว่าลูกจ้างชั่วคราวสามารถลาป่วย ลากิจ และ..
อยากสอบถามว่าลูกจ้างชั่วคราวสามารถลาป่วย ลากิจ และพักร้อน ได้กี่วันค่ะ
สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่
โดย mm
26 ส.ค. 57
15:02
1928 สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนระหว่างวุฒิปวสกับปริญญาต..
ขอสอบเรื่องอัตราเงินเดือนระหว่างวุฒิปวส.กับปริญญาตรีหน่อยสิค่ะว่าทำไมเงินเดือนวุฒิ ปวส.ถึงได้รับเงินเดือนน้อยกว่าปริญยาตรีเือบเท่าตัว ทั้งๆๆที่หน้าทีการทำงานก็คล้ายๆๆกัน
การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของคณะฯจะอ้างอิงตามมหาวิทยาลัยมหิดลโดย พิจารณาจาก 1.คุณวุฒิ 2.หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งงานในแต่ละตำแหน่งและคุณวุฒิจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเชิงคุณภาพที่แตกต่างกันดังนั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนจึงต่างกันค่ะ
โดย ผู้สงสัย
26 ส.ค. 57
14:35