แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ถาม-ตอบ
 
ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 28
no. หัวข้อคำถาม/รายละเอียด วันที่
1857 การปรับคุณวุฒิการศึกษา
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องค่ะ เรียนสอบถามเรื่องการปรับคุณวุฒิทางการศึกษาตามระเบียบของคณะฯ ค่ะ ตอนบรรจุดิฉันบรรจุในคุณวุฒิระดับปริญญาตรี แต่ปัจจุบันดิฉันศึกษาจบระดับปริญญาโทแล้ว ในสายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคณะฯ ด้วย เรียนสอบถามว่า ดิ..
กรณีนี้จะต้องมีกรอบอัตราและภาระงานที่สอดคล้องรองรับการปรับวุฒิและตำแหน่งด้วยนะคะ ถึงจะปรับวุฒิได้ค่ะ
โดย นักวิชาการศึกษา
5 มิ.ย. 57
12:00
1856 สอบถามการเกณฑ์การลา
ถ้าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการลากิจ หรือลาป่วยสะสมรวมกันหลายวัน*มาก* อยากทราบว่ามีผลกระทบอะไรกับตัวเจ้าหน้าที่ท่านนี้หรือไม่ ถ้ามีคืออะไรหรือสามารถดูกฏเกณฑ์ได้ที่ไหนว่าลากิจมีผลกระทบอะไร ลาป่วยมีผลกระทบอะไรบ้าง ถามทีไรก็บอกแค่มีผลกับการปรับขั้นเงินเดื..
การลาจำนวนมากมีผลต่อการปฏิบัติงานอาจทำให้งานมีปัญหา ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาความจำเป็น และเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานในแง่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจทุ่มเท มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน..
โดย ็HR
5 มิ.ย. 57
10:38
1855 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยยการบริหารบุคคลพนักงานม..
เห็นหน้งสือเวียนทาง Sinet ล่าสุดเมื่อวันที่ 27/5/57 การจ่ายเงินชดเชย พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 57(6) ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย และหน่วยงานก็มาแจ้งให้ทราบอี..
การได้รับเงินชดเชยกรณีที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังคงได้รับเงินชดเชยเหมือนเดิมค่ะ แต่หากกรณีบรรจุเป็นพม.หรือ พศ. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 จะไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีครบสัญญาจ้าง แต่หากอยู่ครบเกษียณฯจะได้กรณีเกษียณอายุงานค่ะ
โดย พนักงานมหาวิทยาลัย
3 มิ.ย. 57
18:22
1854 ปรึกษากรณีมีบุคลากรทำผิดศีลธรรม จริยธรรม/จรรยาบรรณ
หากพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลมีพฤติกรรมผิดศีลธรรม จริยธรรม/จรรยาบรรณ โดยการมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นที่มิใช่ภรรยาตนเอง ให้การยกย่องเลี้ยงดูโดยเปิดเผย จะมีการพิจารณาโทษความผิดอย่างไร เป็นการทำผิดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลฯหร..
การปฏิบัติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง อยู่ภายใต้ การปฏิบัติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยยังอยู่ภายใต้ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 25..
โดย บุคลากร
1 มิ.ย. 57
11:08
1853 เรียนสอบถามการเบิกรักษาค่าพยาบาลมารดาค่ะ
สวัสดีค่ะ เนื่องจากมารดามีสิทธิบัตรทองอยู่รพ.ต่างจังหวัด ทีนี้จะมารักษาที่ศิริราช โดยจะมาเอง จ่ายเงินเอง(ไม่มีส่งตัวอะไรทั้งสิ้น) ทีนี้ใบเสร็จค่ารักษาต่างๆ ที่ศิริราช สามารถนำมาเบิกสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย(พม.)ของตัวดิฉันเองได้ไหม ต้องทำเรื่องอะไรก่อ..
ใบเสร็จสามารถนำมาเบิกสิทธิของตนเองได้ค่ะ
โดย ปานวาด
30 พ.ค. 57
11:38
1852 ขอสอบถามเรื่องการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างช..
อยากทราบเกณฑ์ในการพิจารณาจ้างต่อหรือไม่ต่อของลูกจ้างชั่วคราวว่าดูเรื่องอะไรบ้างตามเกณฑ์ที่ รพ.กำหนด เช่น การทาบบัตร วันลา มาสาย กี่เปอร์เซ็นต์ และ ผลการปฏิบัติงานอีกกี่เปอร์เซนต์ค่ะ
การพิจารณาจ้างต่อของลูกจ้างชั่วคราวพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วยภาระงาน 70 % และทักษะ 30 % ดังนั้นการพิจารณาต้องพิจารณาทั้งสองส่วนประกอบกัน
โดย ภญ.อัจจิมา สระภักดิ์
29 พ.ค. 57
11:55
1851 สอบถามเรื่องการประเมิน
อยากสอบถามครับว่า เกณฑ์การประเมินต่อสัญญาจ้างนั้นขึนอยู่กับคะแนนที่เราถูกประเมินใช่ไหมครับ ไม่ทราบว่ามีเกณฑ์การประเมินให้ดูไหมครับว่ากี่เปอร์เซนต์แล้วจะต่อสัญญากี่ปี แล้วถ้าเราอยู่ไม่ครบตามสัญญาจ้าง ต้องเสียค่าปรับด้วยหรือครับ ขอบคุณครับผม
หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหากอยู่ไม่ครบสัญญาจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชย
โดย พนักงาน พศ
29 พ.ค. 57
11:12
1849 ร้องเรียน การให้บริการของพนักงาน Staff center
มีความรู้สึกว่าแย่มากๆๆ กับพนักงาน Staff center >>> Staff Center ต้องการอำนวยความสะดวก ให้กับบุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และด้านสุขภาพกายใจแข็งแรง (Happy Body)<<<< แต่สิ่งที่ได้รับนั้นตรงกั..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว และต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการแจ้งและตักเตือนบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้ทราบและปรับปรุงการให้บริการต่อไปค่ะ
โดย รองเรียน Staff center ห่วย
28 พ.ค. 57
16:29
1848 การสมัครงาน c57/27
ได้สมัครงาน c57/27 แต่ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่ขึ้นเพราะอะไรคะ
กรณีที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้วไม่มีชื่อของท่านอาจเป็นเพราะคุณสมบัติของท่านไม่ตรงกับตำแหน่งที่ประกาศค่ะ
โดย สมฤทัย
28 พ.ค. 57
10:06
1847 พม กับ พศ ต่างกันอย่างไรคะ
อยากทราบว่าพม กับ พศ ต่างกันอย่างไรบ้างคะ ทั้งเรื่อง อายุงาน การปรับเงินเดือน. สวัสดิการ โบนัส รวมทั้งการลาต่างๆ และการลาออกด้วยค่ะ ถ้าเปลี่ยนจากพศ มาเป็น พม จะได้สิทธิตรงส่วนไหนเพิ่มเติมคะ.
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คลิกที่นี่ ค่ะ
โดย Milk
26 พ.ค. 57
11:10
1846 การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ขอความกรุณาพิจารณาการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามสภาพค่าตอบแทนที่ต้องหักภาษีตามขั้นให้ถูกต้อง เพื่อไม่เป็นภาระในการชำระเพิ่มในปีภาษี เพราะหากเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทำให้เกิดปัญหาเสียสภาพคล่องทางการเงินขึ้น จะเป็นภาระให้บุคคลนั้..
การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด หากเกิดเงินได้ขึ้นในระบบ SAP และเงินได้ถึงเกณฑ์คิดคำนวณภาษีระบบก็จะคิดภาษีตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการแจ้งข้อมูลที่ใช้หักค่าลดหย่อน หากแจ้งไว้ถูกต้อง ระบบก็คำนวนให้ถูกต้อง หากมี..
โดย นางสุพัชรา
24 พ.ค. 57
17:21
1845 การปริ้นสลิปเงินเดือน
กดปริ้นสลิปเงินเดือน แล้วหน้าเว็บค้างนานมากค่ะ ยังไม่ทันได้กดเซฟเลย ถูกตัดจำนวนพิมพ์สำเนาและพิมพ์ต้นฉบับไปแล้วค่ะ ควรทำยังไงดีคะ
เกิดจากสัญญาณเครือข่ายค่ะ สามารถติดต่อ IT เพื่อแก้ไขค่ะ
โดย P
24 พ.ค. 57
8:31
1844 คะแนนประเมิน
สอบถามครับว่า เป็นพนักงาน(พศ)คะแนนประเมินมีผลต่อการต่อสัญญาจ้างใช่ไหมครับ แล้วมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนด้วยหรือป่าว มีอัตราเทียบให้ดูไหมครับว่ากี่เปอร์เซนต์ของคะแนน ขอบคุณมากครับ
คะแนนประเมินมีผลต่อการต่อสัญญาจ้าง กรณีผู้มีคะแนนประเมินตามมาตรฐานหน่วยงานสามารถพิจารณาได้ว่าจะต่อสัญญากี่ปี โดยเป็นการตกลงเบื้องต้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานผู้ต่อสัญญา และมีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยต้องคำนึงถึงวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือ..
โดย สอบถามคับ
21 พ.ค. 57
9:51
1843 การบรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
1.การบรรจุนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นพนักงานประเภทใด และขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของโรงพยาบาล 2.เมือจบการศึกษาแล้วสามารถสอบเพื่อเรียนพยาบาลต่อได้เลยหรือไม่ หรือต้องชดใช้ทุนให้ครบก่อน 3.ในกรณีท่ีไม่สามารถเรียนต่อได้เลย เมื่อทำงานชดใช้ทุนแล้ว ถ้าต้อ..
1. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขึ้นตรงกับฝ่ายการพยาบาล 2. ต้องมีการชดใช้ทุน 2 ปี ก่อนจึงจะสามารถสอบเพื่อเรียนต่อพยาบาล ( ยกเว้นนักศึกษาที่สอบเรียนจบได้ในอันดับที่ 1, 2 สามารถใช้ทุน 1 ปี ก็จะสามารถเรียนต..
โดย ผู้ปกครองเด็กค่ะ
20 พ.ค. 57
16:51
1842 สอบถามการเรียกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติ
รบกวนสอบถามการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติค่ะ ยื่นเรื่องไว้เมื่อวันที่ 6 พ.ค.57ค่ะ ใช้เวลากี่วันถึงจะเรียกพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับ สนง.ตำรวจแห่งชาติค่ะ กรณีพิมพ์ลายนิ้วมือได้นั้น หน่วยงานจะต้องทำเรื่องบรรจุมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนค่ะ และเมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่องแล้วจะเรียกพิมพ์รายนิ้วมือตามที่ตำรวจนัดมาค่ะ
โดย ประนอม มั่นกำเนิด
19 พ.ค. 57
23:44
1840 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คือผมสนใจอยากสมัครกองทุนฯ ครับ แต่ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดของกองทุนฯ และวิธีการสมัครต้องทำอย่างไรบ้าง มีแบบฟอร์มให้ Download ใหมครับ
ศึกษารายละเอียด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิกที่นี่
โดย PP
19 พ.ค. 57
20:14
1839 แจ้งชื่ิอออกจากประกันสังคม กรณีลาออกจากงาน
กรณีที่ลาออกจากงาน ตั้งแต่ 1 เม.ย.57 ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมกรณีว่างงานเพื่อขอรับเงินทดแทน ดังกล่าว ซึ่งได้รายงานเป็นครั้งที่ 2 แต่ยังไม่ได้รับเงินทดแทนดังกล่าว เลยสักครั้ง ในวันที่ 14 พ.ค.ได้สอบถามประกันสังคม แจ้งว่า นายจ้าง (ศิริราช) ยังไม่มีการแ..
สามารถติดต่อคุณพอพลอย ได้ที่โทร.7705 ค่ะ
โดย กัณณิกา จำเนียร
15 พ.ค. 57
9:47
1838 การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน
การแต่งตั้งหัวหน้าระดับหน่วยงาน มีกฎระเบียบที่ชัดเจนอย่างไร ก่อนการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน คนในหน่วยงานมีสิทธิ์ออกเสียงหรือไม่ หากคนในหน่วยงานไม่ยอมรับหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง จะสามารถระงับการแต่งตั้งได้หรือไม่
การแต่งตั้งหัวหน้าระดับหน่วยงานตามโครงสร้างคณะฯ 1) มีกฎระเบียบชัดเจนโดยดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานฯ พ.ศ.2556 ซึ่งกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณ..
โดย ภารดี เสาะแสวง
12 พ.ค. 57
12:31
1837 ยืมตัวมาทำงานกัยภาควิชาแต่ชื่ออยู่ฝ่ายการพยาบาล จะ..
ยืมตัวมาทำงานกัยภาควิชาแต่ชื่ออยู่ฝ่ายการพยาบาล จะได้รับโบนัสปี58หรือไม่ค่ะ
อยู่ที่ต้นสังกัดฝ่ายการพยาบาลจะเสนอชื่อมาหรือไม่ค่ะ
โดย rika
12 พ.ค. 57
9:04
1836 เบิกค่ารักษาพยาบาล
อยากสอบถามในกรณี บิดาป่วยนอนโรงพยาบาลต่างจังหวัด สามารถนำค่าห้องพิเศษมาเบิกกับทางคณะได้หรือไม่
นำใบเสร็จมาเบิกได้ตามสิทธิค่ะ
โดย พนักงาน พ.ศ
11 พ.ค. 57
18:46