แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ถาม-ตอบ
 
ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 28
no. หัวข้อคำถาม/รายละเอียด วันที่
2033 ค่าตำแหน่งฝ่ายการฯ
อยากทราบว่าคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารวันที่ 1 ตุลาคม เงินประจำตำแหน่งควรจะเข้าย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมด้วยหรือไม่ ดูตามใบแจ้งแล้วเข้าเฉพาะเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น
กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณทิพพาพร โทร.7705 เพื่อชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าวค่ะ
โดย วิวรรณ
21 พ.ย. 57
5:29
2032 ปรับเงินค่าครองชีพ
อยากทราบที่รัฐบาลประการขึ้นเงินค่าครองชีพ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เดิม 1500 ปรับเป็น 2000 บาท มิทราบว่าทางโรงพยาบาลมีนโยบายปรับด้วยหรือป่าวคะ แล้วถ้าปรับขึ้นจะปรับเดือนไหนคะ ขอบคุณค่ะ
เนื่องจากคณะฯ จะต้องรอแนวทางและนโยบายจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องรอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการมาก่อน จึงจะดำเนินการปรับเงินดังกล่าวให้แก่ท่านได้ หากมีความคืบหน้..
โดย จิราภรณ์
20 พ.ย. 57
8:54
2031 ปรับเงินเดือน
ไม่ทราบว่าลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ปวส. จะได้ปรับเงินเดือนขึ้นตามรัฐบาลประกาศหรือเปล่าค่ะ
เนื่องจากคณะฯ จะต้องรอแนวทางและนโยบายจากมหาวิทยาลัยมหิดล หากมีความคืบหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
โดย ลูกจ้าง
20 พ.ย. 57
8:35
2030 อยากทราบว่าเงินค่าครองชีพที่รัฐบาลประกาศจะได้หรือเ..
เงินค่าครองชีพที่รัฐบาลประกาศว่าจะเพิ่มให้เป็น 2000 บาท ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจำนอกงบ จะได้รับไหมค่ะ แล้วเงินเดือนที่ไม่ถึง 10000 บาท จะขึ้นให้หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ
เนื่องจากคณะฯ จะต้องรอแนวทางและนโยบายจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องรอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการมาก่อน จึงจะดำเนินการปรับเงินดังกล่าวให้แก่ท่านได้ หากมีความคืบหน้..
โดย Nickname
20 พ.ย. 57
8:25
2028 เงินประจำตำแหน่งฝ่ายการฯ
อยากทราบว่าเงินประจำตำแหน่งบริหารฝ่ายการพยาบาลจะได้รับเดือนไหน
เนื่องจากในการตรวจสอบ จำเป็นต้องทราบข้อมูลบุคลากร เช่น ชื่อ-สกุล หรือเลข SAP ID ซึ่งผู้ถามไม่ได้ระบุข้อมูลของตนเองไว้ จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ดังนั้นท่านสามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก)ชั้น 4 หรือโทร.7705 เพื่อสอบถามข้อมูลดังก..
โดย วิวรรณ
19 พ.ย. 57
19:32
2027 สิทธิการหยุดงานของลูกจ้างชั่วคราว
เนื่องจากภรรยาผมคลอดบุตร... 1.ผมมีสิทธิหยุดงานช่วยภรรยาเลี้ยงบุตรไหมคับ? 2.ถ้าผมหยุดงานจะมีผลต่อเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวไหมคับ? 3.ถ้าหยุดงานจะเสียวันลาไหมคับ?
ตอบคำถามดังนี้ค่ะ 1. ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิลากิจเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดค่ะ 2. หากท่านหยุดงานจะมีผลต่อการพิจารณาเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวค่ะ 3. หากท่านต้องการหยุดงานต้องใช้สิทธิการลาค่ะ
โดย สาธิต
19 พ.ย. 57
17:32
2026 การขึ้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวปี2557
ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี ลูกจ้างชั่วคราวได้ขึ้นเงินเดือนไหมค่ะ...ขอบคุนค่ะ
เนื่องจากคณะฯ จะต้องรอแนวทางและนโยบายจากมหาวิทยาลัยมหิดล หากมีความคืบหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
โดย จงจิต
19 พ.ย. 57
10:56
2025 สอบถามเรื่องขอใบรับรองการทำงานค่ะ
เคยทำงานเป็นพยาบาลที่ศิริราช แต่ลาออกแล้ว(เม.ย53-เม.ย 55) จะขอใบรับรองการทำงานที่เคยทำที่ศิริราช เพื่อนำไปประกอบเป็นหลักฐานในการบรรจุราชการของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ขณะนี้ ต้องดำเนินการอย่างไร ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ไหนคะ
สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก) ชั้น 4 ได้ในวันและเวลาราชการ โดยกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองและใช้เวลาในการขอ 3 วันทำการค่ะ
โดย สุพรรษา
18 พ.ย. 57
17:24
2024 ค่าครองชีพใหม่ ตามประกาศ รัฐบาล
ขอสอบถามค่ะ ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศขึ้นเงินดือน และค่าครองชีพนั้น ลูกจ้างชั่วคราว รพ.ศิริราชมรโอกาสที่จะได้ปรับไหมค่ะ ปัจจุบันเงินเดือน 11500 + ครองชีพ785 บาทเองค่ะ ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามประกาศขึ้นเงินเดือนแล้วค่ะ อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อ..
เนื่องจากคณะฯ จะต้องรอแนวทางและนโยบายจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องรอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการมาก่อน จึงจะดำเนินการปรับเงินดังกล่าวให้แก่ท่านได้ หากมีความคืบหน้..
โดย ลูกจ้างชั่วคราว
18 พ.ย. 57
16:15
2023 การลาคลอดบุตร
1.ลูกจ้างชั่วคราวลาได้กี่วัน (ถึง 90 วันไหม) 2. ได้รับเงินเดือนกี่วัน 3. ถ้าลาเกินที่กำหนดไว้จะมีผลต่อเงินรางวัลไหม
สิทธิการลาคลอดบุตรของลูกจ้างชั่วคราว มีสิทธิลาเนื่องจากคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากคณะฯ ไม่เกิน 45 วันและได้รับจากประกันสังคมอีก 45 วัน เว้นแต่กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรก ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 7 เดือน..
โดย ใจรัก
18 พ.ย. 57
15:55
2022 เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
อยากทราบว่าเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวจะประกาศผลเมื่อไรและจะได้รับเงินในเดือนไหนคะ
จะติดประกาศรายชื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ และหากไม่มีการคัดค้านจะได้เงินประมาณเดือนธันวาคมค่ะ
โดย ลูกจ้างชั่วคราว
18 พ.ย. 57
13:54
2021 เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว ปี2557
ขอถามว่า ตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกายนแล้วคับ..ทำไหมไม่เห็นติดประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินรางวัลปี2557 ซักทีคับ ...ช่วยเร่งหน่อยนะคับผมอยากให้ออกเดือนธันวาคมคับค่าใช้จ่ายรออยู่ครับ...ขอบคุนครับ
ขออภัยในความล่าช้าค่ะ จะติดประกาศรายชื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ และหากไม่มีการคัดค้านจะได้เงินประมาณเดือนธันวาคมค่ะ
โดย นพคุณ
18 พ.ย. 57
13:53
2020 อยากกลับไปเป็นข้าราชการ
การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็น พม. ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าต้องเสียสิทธิ์การทำธุรกรรมกับธนาคาร ทั้งออมสินและกรุงไทย ถ้ารู้ก่อนคงไม่เปลี่ยน เพิ่งรู้สึกได้ว่าไม่มีความมั่นคงในชีวิต อยากกลับไปใชสิทธิ์ข้าราชการอีก ต้องทำอย่างไรบ้าง/ขอขอบคุณ
เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งข้าราชการที่บรรจุใหม่นั้นไม่มีการบรรจุสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล(ข้าราชการไม่มีการบรรจุใหม่ตั้งแต่ปี42) หากตำแหน่งข้าราชการว่างจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพม.(พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน)ดังนั้นจึงไม่สามารถกลับมาเป็นข้าราชการได้ค่ะ
โดย อยากกลับไปเป็นข้าราชการ
18 พ.ย. 57
10:25
2019 เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวว่าจะประกาศเดือนไหน และจะได้รับเงินเงินไหน
จะติดประกาศรายชื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ และหากไม่มีการคัดค้านจะได้เงินประมาณเดือนธันวาคมค่ะ
โดย ลูกจ้าง
18 พ.ย. 57
9:03
2018 อยากทราบอัตราเงินเดือนใหม่
อยากทราบว่าอัตราเงินเดือนใหม่ เริ่ม 1 ต.ค.57 ปรับให้พนักงานประเภทใหนบ้างค่ะ และถ้าปรับจะได้รับตกเบิก ในเดือนใหนค่ะ (ตามที่ทราบข่าวจากรัฐบาลว่าจะมีการปรับอัตราค่าจ้าง) ขอบคุณค่ะ
สำหรับข่าวนี้จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 18 พ.ย.57 ต้องรอมติที่ประชุมก่อนค่ะ
โดย ลูกจ้างชั่วคราว
17 พ.ย. 57
12:22
2017 รบกวนสอบถามค่ะ
หากผู้สมัครเคยส่งใบสมัครกับทางศิริราชไปแล้วประมาณ 1 ปี แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนั้น ทางศิริราชจะยังเก็บประวัติและข้อมูลของผู้สมัครท่านนั้นๆ อยู่มั้ยคะ และถ้าในอนาคตมีตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติผู้สมัครดังกล่าว ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อหรือไม่คะ..
ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเก็บข้อมูลไว้ 6 เดือนค่ะ หากสนใจสามารถกรอกข้อมูลไว้ได้ใหม่ค่ะหรือจะสมัครในตำแหน่งที่เปิดได้เลยค่ะ
โดย mintymix
14 พ.ย. 57
15:15
2016 เงินที่สมควรได้...
..ที่ศิริราชเนี่ยเคยทำให้รับเงินตรงๆบ้างไหม...เช่น เงินขั้นเดือนตุลาคมทำมัยสิ้นเดือนตุลาคมถึงไม่ออกให้ต้องรอตกเบิกไปรับสิ้นเดื่อนธันวาคม...แล้วอีกอย่างใบรับรองเงินเดือนก็ยังใช้อัตตราเงินเดือนเก่า..ทำมัยถึงไม่ให้ใช้อัตตราเงินเดือนใหม่ทั้งๆที่มันเลยเดื..
เนื่องจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่สามารถออกได้ในเดือนตุลาคม เพราะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณา เช่น ต้องนำผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งกระบวนการในการประเมินจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ดังนั้นการเลื่อน..
โดย ต้อย
12 พ.ย. 57
15:50
2015 วันลาพักร้อน
ตอนนนี้ผมทำงานที่ศิริราชได้ประมาณ1ปี2เดือนเลยอยากทราบว่าผมมีวันลาพักร้อนได้แล้วใช่ไหมคับและกี่วันคับ ขอบคุณที่ตอบคับ
สิทธิการลาของแต่ละประเภทการจ้าง สามารถศึกษารายละเอียดคลิกที่นี่ ค่ะ
โดย พนักงานคนหนึ่งคับ
11 พ.ย. 57
11:11
2014 เงินบำนาญ
เรียนถามว่าเงินบำนาญสามารถนำเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ชื่อคนรับบำนาญได้หรือไม่ค่ะ
ต้องเป็นบัญชีของผู้รับบำนาญเท่านั้นค่ะ
โดย ศิริพร
10 พ.ย. 57
8:12
2013 ลาออกกก่อนครบสัญญาจ้าง(พศ.)
ถ้าทำสัญญาจ้างไว้10ปีแต่ลาออกก่อนครบสัญญาจ้างจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่ค่ะ
กรณีลาออกก่อนครบสัญญาจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะ
โดย พศ.
6 พ.ย. 57
21:12