แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ถาม-ตอบ
 
ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 18
no. หัวข้อคำถาม/รายละเอียด วันที่
2391 สาส์นจากรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จาก สาส์น ท่านรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษายน 2558 สำหรับข้าราชการ) การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษายน 2558 สำหรับข้าราชการ จะได้รับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษายนภายในเดือนตุลาคม 2558 นี้ และจะได้..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอชี้แจงดังนี้ค่ะ 1. ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปยังสำนักงบประมาณ เนื่องจากมีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือน 4% ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หากมีคว..
โดย พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)
12 ต.ค. 58
7:22
2390 สอบถามเรื่องการใช้สิทธิประกันสังคมครั้งแรก
- หากต้องการใช้สิทธิประกันสังคมครั้งแรกในโรงพยาบาลศิริราช จะต้องมีขั้นตอนในการทำเรื่องอย่างไรบ้างค่ะ และติดต่อกับส่วนงานไหนค่ะ - มีประวัติในศิริราชแล้ว แต่เป็นนามสกุลเก่าก่อนจดทะเบียนสมรส ต้องดำเนินการยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล แ..
หากได้รับบัตรประกันสังคมแล้วสามารถติดต่อขอรับบริการตรวจได้ที่หน่วยประกันสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ค่ะ แต่หากยังไม่ได้รับบัตร ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 ค่ะ หรือโทร. 97705
โดย พนักงาน พ.ศ.
11 ต.ค. 58
10:45
2389 เงินชดเชย พนักงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พนักงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำงานแบบต่อสัญญาจ้าง 5 ปี เมื่อครบสัญญาจะได้เงินชดเชยไหมครับ แล้วในกรณีครบสัญญาได้ต่อสัญญาอีก 5 ปี รวมเป็น 10 ปี ถึงเวลาทำการจ่ายเงินชดเชยนำปีที่ผ่านมารวมกันได้ไหมครับ ในการคำนวณจ่ายเงินชดเชย
จะได้รับเงินชดเชยเมื่อครบสัญญาจ้างและประสงค์ไม่ต่อสัญญาค่ะ และจะเริ่มนับตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2550 และจะนับระยะเวลาทุกสัญญารวมกันค่ะ
โดย noom
7 ต.ค. 58
8:57
2388 สิทธิการลาพักร้อน
เริ่มเข้างานตั้งแต่ปี 47 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำงานจนครบ 3 ปี ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ อยากทราบว่า วันลาพักร้อน ณ ปีปัจจุบัน จะได้วันลาสะสมทั้งหมดกี่วันค่ะ
ลาพักผ่อนประจำปี 10 วันทำการ สะสมไม่เกิน 20 วันทำการค่ะ
โดย รักษาสิทธิ์
5 ต.ค. 58
14:02
2387 โบนัสปีนี้ประกาศเมื่อไรค่ะ
ขอทราบวันเวลาที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้โบนัสค่ะ เพราะทุกครั้งจะประกาศก่อนปิดงบทุกครั้ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจากภาควิชา/หน่วยงาน มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยการพิจารณาการให้เงินรางวัลมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ คลิกที่นี่ หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมพิจารณาเงิน..
โดย ลูกจ้างชั่วคราว
5 ต.ค. 58
10:12
2386 ค่าตอบแทนการเปลี่ยนสถานะ
รบกวนสอบถามเรื่องการเปลี่ยนสถานะ ค่าตอบแทนที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะจากพศ เป็นพม มีอะไรบ้างคะ(เป็นพศมา5ปีคะ)
เปลี่ยนประเภทการจ้างจาก พศ.เป็น พม.ไม่มีค่าตอบแทนค่ะ
โดย เนตรชนก
3 ต.ค. 58
21:17
2385 ทุนเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง ทุนเฉลิมพระเกียรติ ถ้าได้รับอนุมัติทุนเฉลิมพระเกียรติแล้ว และทำงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์พร้อมสรุปผลส่งให้ งานทุนเฉลิมพระเกียรติแล้ว อยากทราบว่ามีขั้นตอนในการอนุมัติเงินทุน และระยะเวลาจ่ายเงินทุนอย่างไรคะ ขอบคุณคะ
กองทุนเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ อันจะนำความก้าวหน้ามาสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีขั้นตอนในการเสนอขอรับทุน ดังนี้ 1.เสนอขอรับทุนโดยใช้แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน(PA)ผ่านหัวหน้าภาควิชาไปยังค..
โดย ศิริราช
2 ต.ค. 58
16:29
2384 การเปลี่ยนสัญญาจ้าง
ต่อสัญญารอบใหม่ไป 2 ปี ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเป็น 1 ปี จะทำได้หรือใหม่ เริ่มสัญญาใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ขยายสัญญาจ้างได้ค่ะ แต่ลดสัญญาจ้างไม่ได้
โดย ปอย
2 ต.ค. 58
15:55
2383 อยากสอบถามเรื่อง สวัสดิการผ่อนรถจักรยานยนต์
อยากสอบถามเรื่อง สวัสดิการผ่อนรถจักรยานยนต์ ไม่ทราบว่าจะมีโครงการตอนไหนครับ
เนื่องจากเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นแต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดให้มีโครงการใหม่ค่ะ หากมีการจัดโครงการฯ ฝ่ายทรัพยากรจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
โดย ณเดช
2 ต.ค. 58
10:36
2380 ความหมายของเลขบนบัตรประจำตัวพนักงาน (ID card)
อยากทราบว่าตัวเลขไทยที่อยู่มุมขวาล่างของบัตรมีความหมายว่าอะไรคะ ขอบคุณค่ะ
ขณะนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เสนอรูปแบบบัตรเพิ่มเติมที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ พิจารณาเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเสนอรูปแบบบัตรทั้งหมดของคณะฯให้ทราบโดยทั่วกัน
โดย ปนัดนา อเนกเวียง
28 ก.ย. 58
16:24
2379 เงิน 4% กัับขั้น ของพนักงาน จะออกเมื่อไหร่
อยากทราบว่า 4 % ของพนักงานจะได้ไหมครับ แล้วขั้นเงินเดือนของพนักงานจะออกเดือนไหนไม่ทราบครับ กรุณาอย่าตอบว่าต้องรอคำสั้งจากมหาลัย นะ น่าจะมีคำตอบที่ดีกว่านี้
มีความคืบหน้าดังนี้ค่ะ คลิกที่นี่
โดย ฉัตรชัย
28 ก.ย. 58
10:27
2378 สอบถามเรื่องลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลฯ
รบกวนสอบถามค่ะ เป็น พ.ศ ปฏิบัติงาน 4 ปี 1.การขอค่าลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล กรณีคลอดบุตร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องใช้เอกสารใดบ้าง 2.สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลฯ ได้ ปีละ 20,000 บาท มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง สามารถใช้กรณีค..
ขอตอบคำถามดังนี้ค่ะ 1. การทำเรื่องขอลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใดประกอบค่ะ 2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ปีละ 20,000 บาทนั้น สามารถใช้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งครอบครัว ค..
โดย พนักงานมหาวิทยาลัยฯ
23 ก.ย. 58
13:23
2377 คืนเงินเดือน-รายได้
"คืนเงินเดือน-รายได้"ในใบแจ้งเงินรายได้ประจำเดือนมีความหมายอย่างไรครับ
ขอให้ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 เพื่อตรวจสอบรายละเอียด เพราะเนื่องจากแต่ละคนมีรายละเอียดไม่เหมือนกันค่ะ
โดย sipisanu
23 ก.ย. 58
13:05
2376 ทุนการศึกษาต่อ พัฒนาศิริราช
ไม่ทราบว่าทุนพัฒนาศิริราช กรณี ศึกษาต่อ ป.โท การใช้ทุนจะต้องใช้เป็นมูลค่าเงินหลังเรียนจบ หรือว่าใช้ทุนโดยการทำงานคะ ถ้าใช้ทุนโดยการทำงาน จะต้องใช้ทุนกี่ปี ขอบคุณค่ะ
การขอทุนศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้ทุนโดยการทำงาน โดยนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาและหากไม่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจะต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 กรณีลาเรียน ใช้ตามระยะเวลาเท่ากับเวลาที่ใช้ใ..
โดย พนง พศ.
23 ก.ย. 58
8:34
2375 เงิน4%
จากหนังสือนี้..ได้มีการประชุมไปแล้ว ไม่ทราบว่าได้ข้อสรุปอย่างไรบ้างค่ะ...รอกันมานานมากแล้ว..ขอบคุณค่ะ
มีความคืบหน้าดังนี้ึ่้ค่ะ คลิกที่นี่
โดย รอความหวัง
22 ก.ย. 58
11:03
2374 ตกลงได้เงิน 4% หรือป่าวค่ะ
เป็น พม.ไม่ทราบจะได้รับเงิน 4% รึป่าวค่ะ
ขณะนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังรอนโยบายและคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล หากมีความคืบหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้ทราบนะคะ
โดย พม.
21 ก.ย. 58
16:34
2373 สอบถามเรื่องสัญญาการจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอสอบถามเรื่องสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย ผมได้เปลี่ยนจากข้าราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่สัญญาการจ้าง จ้างถึงอายุครบ 60 ปี ถ้าต้องการเปลี่ยนสัญญาการจ้างไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ สุพี พึ่งแย้ม ID 10004983
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างได้ค่ะ
โดย สุพี พึ่งแย้
21 ก.ย. 58
10:50
2372 เวลาทาบบัตร
ผมเป็นลูกจ้างชั่วคราว เวลาเข้าปฎิบัติ 7.30 น. ถ้าผมทาบบัตร เวลา 7.30.01 ถือว่าสายไหมครับ.. ขอบคุณครับ
ไม่ถือว่าสายค่ะเพราะไม่ได้นับวินาทีค่ะ
โดย goodboy
21 ก.ย. 58
10:41
2370 การเบิกค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีที่บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ ป่วยและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากเงิน20,000 บาท ได้หรือไม่คะ
นำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อที่คุณสุดทิดา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดค่ะว่าสามารถเบิกได้หรือไม่
โดย พนักงาน พ.ศ
21 ก.ย. 58
9:41
2369 จำนวนบุคลากรในโรงพยายบาลศิริราช
ปัจจุบัน รพ.ศิริราช เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มาก รบกวนขอข้อมูลเพื่อการทำสถิติครับ ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรที่ทำงานใน รพ.ทั้งหมดประมาณกี่คนครับ
กรุณาทำจดหมายขอข้อมูลมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะ
โดย มนต์รัชต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
19 ก.ย. 58
10:08