แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ถาม-ตอบ
 
ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
no. หัวข้อคำถาม/รายละเอียด วันที่
2924 การลืมทาบบัตรพนักงาน
รบกวนสอบถามค่ะ ในกรณีที่เราลืมทาบบัตรออก เราจะเสียวันลาไหมค่ะ แล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างไรค่ะในกรณีที่ลืมทาบบัตรออก
กรณีลืมทาบบัตรเข้า-ออก มีแนวปฏิบัติการดำเนินการดังนี้ 1. ให้บุคลากรที่ลืมบัตร หรือลืมบันทึกเวลา ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันนั้นๆ 2. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรายงานและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับส..
โดย เนาวโรจน์
8 ธ.ค. 60
10:35
2920 เงินชดเชย
ดิฉันลาออก 30/09/2560 ไม่ทราบว่าเงินชดเชยจะได้เมื่อไรคะ เป็น พศ. บรรจุ 1ตค.2556 ค่ะ ครบสัญญาจ้างไม่ต่อสัญญา
โดยปกติแล้ว ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเงินชดเชย กรณีไม่ต่อสัญญา สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นั้น มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 เดือน หลังจากพ้นสภาพ ซึ่งท่านจะได้รับเงินชดเชย ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
โดย Supatsorn
30 พ.ย. 60
17:23
2919 ยื่นเรื่องลาออก แต่มีวันลาพักร้อนเหลือ
ขอเรียนสอบถามครับว่า ในกรณีที่เรายื่นเรื่องขอลาออก เป็นไปตามระเบียบแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ในขณะเดียวกันยังมีวันลาพักผ่อนเหลืออยู่ 16 วัน จะสามารถใช้วันลาพักผ่อนดังกล่าวทั้งหมดเลยได้หรือไม่ครับ ในกรณีที่การส่งมอบงานเรียบร้อยอยู่ก่อนแล้ว
ตามระเบียบสามารถลาได้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลาด้วย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการส่งมอบงานค่ะ
โดย 39496
23 พ.ย. 60
14:20
2918 พนักงาน ของ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สามา..
ขอปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีเป็นน้องใหม่ไม่กล้าโทรถามHR (คือหนูพึ่งจะเข้ามาทำงานประมาณ 1 เดือน อยู่ในช่วงทดลองงาน) จึงอยากปรึกษาว่าตอนนี้เป็น"พนักงาน" ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์(เข้าทำงานวุฒิปริญญาตรี) สามารถใส่เครื่องแบบปกติขาว ในการเข้ารับปริญญา..
ในกรณีที่ท่านเป็นประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน สามารถใส่ชุดขาวได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ โปรดติดต่อ คุณนลินี โทร 91985 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
โดย nun
23 พ.ย. 60
5:02
2917 การประเมินการปฏิบัติงาน
ตามที่การประเมินผู้ถูกประเมินสามารถเลือกผู้ประเมินได้ หลังจากแต่งตัั้งกรรมการประเมินมาแล้วที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผู้ถูกประเมินก็จะเลือกปฏิบัติอย่างมากค่ะ จะกระตือรือร้นปฏิบัติให้แต่ผู้ประเมินค่ะ แบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินต่อไปอย่างไรบ้างค..
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 ข้อ 16 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินหรือใช้วิธีการมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บังคับ..
โดย ์pawilai
22 พ.ย. 60
9:17
2916 เงินรางวัล
อยากสอบถามว่าเงินรางวัลได้รับเดือนไหนค่ะ
หากหมายถึงเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวนั้น จะได้รับประมาณสิ้นเดือนธันวาคมค่ะ
โดย อุบลวรรณ
21 พ.ย. 60
21:38
2915 ลาคลอดบุตร
ขอสอบถามว่า ขณะนี้ สามารถลาคลอดได้กี่เดือนค่ะ(3,6เดือน) ที่สามารถรับเงินเดือนพยาบาลได้ เห็นข่าวออกมาปัจจุบันรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ลาได้ถึง 6 เดือน อยากทราบข้อเท็จจริงค่ะ ขอพระคุณมากๆค่ะ
บุคลากรศิริราช ปัจจุบันมีสิทธิลาเนื่องจากคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากคณะฯ ไม่เกิน 45 วันและได้รับจากประกันสังคมอีก 45 วัน ค่ะ
โดย นาถวลี
20 พ.ย. 60
12:37
2903 การบรรจุของลูกจ้างชั่วคราว 2 ปี
อยากทราบเกณฑ์ การบรรจุของลูกจ้างชั่วคราว เห็นมี 2 ปี บ้าง 3 ปีบ้าง ขอเหตุผลความจำเป็นว่าเพราะอะไร อยากให้ เหมือนๆกัน เท่าๆกันได้ไหมครับ
ขอชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ นั้น ได้มีการปรับปรุง เพื่อสนับสนุนการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำมากขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้คณะฯ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ค่ะ 1. ได้รับรางวัลดีเด่นติ..
โดย หนึ่ง
2 พ.ย. 60
11:43
2900 ยังไม่ได้รับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย เริ่มบรรจุทำงาน..
เนื่องจากดิฉันเปฏิบัติงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเริ่มบรรจุทำงานเมื่อปี2558 แต่ยังไม่ได้รับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยเลยค่ะ เคยติดต่อกับหัวหน้าหอผู้ป่วยไปแล้ว แต่ขาดการติดต่อ และไม่ทราบข้อมูลใดๆอีก เลยอยากจะสอบถามว่าจะต้องทำอย่างไรคะเกี่ยวกับบัตรพนักงานมหาวิ..
สำหรับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับโดยอัตโนมัติค่ะ บุคลากรต้องแสดงความประสงค์ขอทำบัตร ซึ่งขณะนี้สามารถขอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr ขอบคุณค่ะ
โดย นางสาว ทฤฒมน ใยบัว
28 ต.ค. 60
17:21
2899 การลาพักร้อนและการลาออก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทำงานมา 5 ปี ได้ต่อสัญญาปีต่อปี ล่าสุด 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 แต่มีเหตุจำเป็นต้องลาออกก่อนครบสัญญา จะออกประมาณเดือน พ.ย.หรือ ธ.ค. อยากทราบว่า ดิฉันจะลาพักร้อนในช่วงปลายเดือน พ.ย. ได้หรือไหม พอดีมีแผนเดินทางไปต่างประเทศ จองตั๋ว..
ตามระเบียบไม่ได้ห้ามไว้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลาด้วย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการส่งมอบงานค่ะ
โดย สอบถาม
27 ต.ค. 60
13:31
2881 ปรับวุฒิการศึกษา
อยากทราบว่า : เดิมเป็นพนักงานวุฒิ ปวส. แต่ศึกษาจบปริญญาตรีแล้วอยากจะขอปรับวุฒิเป็นใช้วุฒิปริญญาตรี จะสามารถทำได้รึป่าวค่ะ แล้วถ้าปรับวุฒิแล้วตำแหน่งต้องเปลี่ยนด้วยรึป่าวค่ะ ถ้าทำได้ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
การปรับวุฒิของประเภทการจ้าง ลูกจ้าง มี 2 กรณี 1. กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของคุณวุฒิ ดำเนินการโดย 1.1 แจ้งคุณวุฒิเพิ่มในทะเบียนประวัติ 1.2. ขอปรับวุฒิพร้อมเปลี่ยนตำแหน่ง ทั้งนี้ต้องมีกรอบตำแหน่งว่างที่ตรงกับคุณวุฒิที่จะเปลี่ยน หรือหากไม่มีกร..
โดย พนักงานคณะแพทย์
13 ก.ย. 60
12:55
2879 วิธีรับบัตร จากระบบขอมีบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online
สอบถามเรื่องระบบขอบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online ในกรณีที่สถานะการขอมีบัตรonline เป็น "ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว" สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ใด หรือ จะส่งมาที่หน่วยงานสังกัดเลยคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
หลังจากดำเนินการขอมีบัตร online เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการออกบัตร แล้วส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หลังจากนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการส่งให้บุคลากรที่ภาควิชา/หน่วยงาน ต่อไปค่ะ
โดย ์NUT
7 ก.ย. 60
7:59
2878 งดชดเชยตอนลาออก
สอบถามหน่อยครับในกรณีผมทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวมา3ปีแล้วลาออกจะได้เงินชดเชยไหมครับท่าได้ได้กี่เดือนครับ
ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีครบสัญญาจ้าง ได้แก่บุคลากรประเภทการจ้าง พม. และ พศ. ที่บรรจุก่อน วันที่ 1 มกราคม 2557 เท่านั้นค่ะ แต่สำหรับลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับการพิจารณาเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปีค่ะ
โดย เซบัสเตียน
5 ก.ย. 60
19:27
2877 สอบถามเกี่ยวกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รบกวนสอบถามหน่อยครับว่า เช่น ถ้าเป็น เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ถ้าเข้าไปทำงานแล้ว จะมีสถานะเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ครับ ถ้าเป็น ช่วงรับปริญญาสามารถใส่ชุดขาวติดเครื่องหมายตามระเบียบของพนักงาน มหาวิทย..
ในกรณีที่ท่านเป็นประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน สามารถใส่ชุดขาวได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ โปรดติดต่อ คุณนลินี โทร 91985 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
โดย แทนไทย
4 ก.ย. 60
11:35
2876 เรื่องวันขาด-ลา-มาสาย
ถ้าอยากทราบวันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย ต้องโทรถามที่เบอร์อะไร ติดต่อใครโดยตรงบ้างคะ ปล.อยากให้HR มีหน้าเว็บที่สามารถเช็ควันขาด-ลา-มาสายในแต่ละปีงบได้ค่ะ เผื่อบางคนจำไม่ได้หรือไม่ได้จดเอาไว้ จะได้เขียนใบลาได้ถูก
ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำค่ะ และในกรณีที่ท่านต้องการทราบสถิติการลาของตนเอง สามารถสอบถามได้ที่ธุรการของภาควิชา/หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ค่ะ
โดย 1234
4 ก.ย. 60
8:48
2874 ผู้ประเมินไม่มีชื่อแต่มาประเมินได้ด้วยหรอ
เมื่อทางคณะประกาศ ข้อบังคับในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีทั้งหมด 3 ท่าน แต่บางท่านไม่ได้ถูกแต่งตั้งในการประเมินและไม่มีชื่อ แต่เมื่อถึงเวลาประเมินจริงๆ กลับมาประเมินเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงาน ถ้าเป็นแบบนี้จะมีกฎของคณะฯไว..
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 ข้อ10 ข้อ 15 และข้อ 16 ให้คณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและหรือจากข้อมูล และหรือ..
โดย ไม่ประสงค์ออกนาม
28 ส.ค. 60
11:59
2873 ลาออกจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่ลาออกจากงาน)
เรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ถ้าต้องการลาออกจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยไม่ลาออกจากงาน ต้องดำเนินการอย่างไรและจะใช้เวลานานขนาดไหนถึงได้เงินคืน ด้วยความเคารพอย่างสูง สมาชิก กสช.
สามารถลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยไม่ลาออกจากงานได้ค่ะ โดยกรอก "หนังสือแสดงความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก โดยไม่ลาออกจากงาน" ได้ที่ HR One Stop Service ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 4 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการ ประมาณ 2-3 เดือนค่ะ..
โดย สมาชิก กสช.
28 ส.ค. 60
8:12
2872 การขอทุน
การขอทุนพระราชทานพัฒนาของบุคคลากร จำเป็นต้องลาเรียนหรือไม่ครับ ไม่อยากลาเรียนเป็นการเรียนแบบทำนิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องเข้าเรียน หรือเข้าเป็นบางเวลา แต่จะขอทุนได้ไหมครับ
1. การขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชของบุคลากรจำเป็นต้องลาเรียนหรือไม่ ตอบ ไม่จำเป็น สามารถขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชได้ทั้งในเวลาราชการ (ใช้เวลาปฏิบัติงานไปเรียน) และนอกเวลาราชการ (เสาร์ อาทิตย์ หรือตอนเย็นหลังเวลาปฏิบัติงาน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควา..
โดย ไพบูลย์
14 ส.ค. 60
13:40
2865 ทาบบัตรทุกครั้ง ขึ้นสัญญาณว่า "ผ่านค่ะ" ทุกครั้งแ..
เรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคลล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นพนักงานใหม่พึ่งจะทำงานได้ครบปีตอนเดือนพ.ย.นี้ ทำงานสังกัดฝ่ายวิจัย แต่ปฎิบัติงานภาควิชาสรีรวิทยา วันนี้ทางฝ่ายวิจัยโทรมาบอกว่า ข้อมูลจากการทาบบัตรบอกว่าดิฉันมาสายไป 40 ครั้งและจะไม่..
เพื่อการตรวจสอบ และหาแนวทางการแก้ไข กรุณาติดต่อคุณยงยุทธ โทร 98863 ค่ะ
โดย Chana
21 ก.ค. 60
14:16
2864 การload application VPN
เนื่องจากกำลังจะได้รับหน้าที่หัวหน้าหอผู้ป่วย อยากทราบว่าจะทำอย่างไรจึงจะload application VPN มาใช้เพื่อทำงานที่บ้านได้ค่ะ
ในส่วนของ application VPN นั้น ฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ IT Help Desk โทร.99228 ค่ะ
โดย ศศิธร วัฒนกุลานุรักษ์
19 ก.ค. 60
11:24
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป]  [>>]  [หน้าสุดท้าย