แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพี่เลี้ยง (Siriraj Coach Award)

อะไรคือ Siriraj Coach Award

กิจกรรม Reality ท้าทายความสามารถ ในการทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงมืออาชีพ” แก่น้องใหม่ในหน่วยงานตนเอง หากคุณตระหนักตนเองว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ ทำอย่างไรจึงถ่ายทอดสิ่งดี ๆ เด่น ๆ ในตัวของคุณไปสู่น้องใหม่ที่ยังอ่อนประสบการณ์ได้ มีใครเล่าจะไม่ภูมิใจ ถ้าสามารถช่วย “สร้าง” คน ๆ นึง ขึ้นมาได้ด้วยน้ำมือของคุณเอง และประทับใจในความสามารถของคุณ

Profile พี่เลี้ยง/น้องเลี้ยง

ปฎิทินโครงการ

2556 2557
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์     เวทีแห่งความสำเร็จ
รับสมัคร
(14-16)
Mentor Clinic 3 ครั้ง                
พิสูจน์ความสามารถ
(21-23)
ครั้งที่ 1
(20)
  ครั้งที่ 2
(11)
ครั้งที่ 3
(16)
               
เข้าบ้าน
(29-30)
สอนงานต่อเนื่อง