แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

  เลขที่คำถาม : 986
เรื่อง อยากทราบเรื่องเงินเดือนลุกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับเงินเดือนใหม่ไหมค่ะ ถ้าทำงานยังไม่ครบปี พึ่งได้บรรจุเมื่อตอนกลางปีค่ะ
อาชิ  เมื่อวันที่: 19 ธ.ค. 55  เวลา: 11:05

ตอบ อยากทราบเรื่องเงินเดือนลุกจ้างชั่วคราว
สำหรับเงินปรับฐานเงินเดือนใหม่ของลูกจ้างฯ (วุฒิ ปวส.) จะได้รับในเดือนธันวาคม แต่จะมีบางส่วนที่จะไม่ได้รับ เนื่องจากต้องรอคำสั่งจ่าย คา่ดว่าจะได้รับในเดือนมกราคม 2556
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   เมื่อวันที่: 21 ธ.ค. 55  เวลา: 13:56
ตอบ อยากทราบเรื่องเงินเดือนลุกจ้างชั่วคราว
ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมือ่ 1พ.ย.55 จะได้รับเงินเดือนใหม่เมื่อไหร่ และเงินเดือนคิดอย่างไร (....เท่าของเงินเดือนเดิม เม.ย.55 หรือ ต.ค.55)
olive   เมื่อวันที่: 22 ธ.ค. 55  เวลา: 16:40
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่