แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

  เลขที่คำถาม : 893
เรื่อง การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
1. การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 จะได้ตกเบิกถึง กันยายน 2555 ใช่หรือไม่ค่ะ และเป็นการปรับฐานเงินเดือนใหม่โดยไม่มีค่าครองชีพสำหรับพนักงานวุฒิป. ตรีที่เงินเดือนต่ำกว่า 15000 แล้ววุฒิป โท และป.เอกเท่าไรค่ะ และคาดว่าน่าจะได้รับเงินตกเบิกประมาณเมื่อไร
2. เงินเดือนตุลาคมหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียนเรื่องแนวทางปฏิบัติการปรับเงินเดือนและการเลื่อนขั้น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555นั้น ให้เลื่อนจากเงินเดือนปัจจุบัน ตัวอย่างพนักงานวุฒิป. ตรีที่เงินเดือนต่ำกว่า 15000 ถึงเลื่อนเงินเดือนก็ยังต่ำกว่า 15000 แต่ถ้าจากข้อ 1 เป็นจริง เงินเดือนที่ได้รับจะต้องมากกว่าที่เลื่อนเงินเดือน 15000 อยู่แล้ว ไม่ได้เอา 15000 ใหม่มาปรับหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือ จึงอยากทราบว่าจะมีการเลื่อนจากฐานเงินเดือนที่ปรับ 1 มกราคม 2555 หรือเปล่าค่ะ
พนักงานมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่: 15 ต.ค. 55  เวลา: 10:55

ตอบ การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ได้ตกเบิกสิ้นเดือนมีนาคม 2556 2. นำเงินเดือนหลังจากที่ปรับคลื่นกระทบฝั่งมาคำนวณการเลื่อนขั้นอีกทีค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   เมื่อวันที่: 28 ก.พ. 56  เวลา: 11:39
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่