แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

One Stop Service
รายละเอียด
HR One Stop Service

วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานบริการทั้งหมดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน โดยมีการดำเนินการเสร็จสิ้นในจุดให้บริการเดียว ลดระยะเวลาในการให้บริการให้น้อยลง และผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ
 1. ได้รับความสะดวกในการรับ-ส่งเอกสาร ณ จุดเดียวกัน
 2. ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ตรงความต้องการ
 3. สามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกช่วงเวลาทำการ
 4. สามารถติดตามข้อมูล/เอกสารที่เข้ามาในฝ่ายได้ทันที
สถานที่ที่ให้บริการ
ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 4
ให้บริการอะไรบ้าง ?
 • รับ - ส่งเอกสาร
 • หนังสือรับรองทุกประเภท
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
 • เอกสารค่าตอบแทน (แบบฟอร์ม ทบบต 1, 2, 3)
 • ขอสำเนาเอกสาร เช่น คำสั่งบรรจุ คำสั่งลาออก สัญญาจ้าง ประวัติโดยย่อ แบบคำร้องขอกู้เงิน (ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 7705
 • ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
เวลาทำการ
 • 08:00 - 16:30 น. (ไม่พักเที่ยง)
 
รายชื่อทีมงาน (คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน
คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ และทีม Network
คณะทำงานด้านออกแบบฟอร์มต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
คณะทำงานด้านรับ-ส่ง และติดตามเอกสาร
คณะทำงานหมุนเวียน ทุกวันจันทร์ – อังคาร ครึ่งวันเช้า (เอกสารค่าตอบแทน)
คณะทำงานหมุนเวียน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12:00 - 13:00 น.
คณะทำงานด้านประมวลผล / เลขานุการ
รูปภาพสถานที่ที่ให้บริการ (คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่)


 
Youtube

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ติ-ชม โครงการ One Stop Service