แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การบรรยายความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ประจำปี 2561
  2 พ.ค. 61 10:34 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

1 พฤษภาคม 2561 (1 วัน)

การบรรยายความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ประจำปี 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดการบรรยายความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนของการเสนอผลงานในการเขียนผลงานให้ได้ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน สามารถจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นได้

คลิกดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่