แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญชวนร่วมทำ "แบบสำรวจการรับรู้และการใช้สิทธิและสวัสดิการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับกลุ่มบุคลากรอายุงานน้อยกว่า 10 ปี"
  1 พ.ค. 61 10:48 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

23 เมษายน 2561 - 11 พฤษภาคม 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแบบสำรวจการรับรู้และการใช้สิทธิและสวัสดิการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กลุ่มอายุงานน้อยกว่า 10 ปี เพื่อสำรวจการรับรู้และการใช้สิทธิสวัสดิการ และนำผลที่ได้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดการสวัสดิการต่อไป

ท่านสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อตอบแบบสำรวจ

หรือคลิกที่นี่ "แบบสำรวจการรับรู้และการใช้สิทธิและสวัสดิการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับกลุ่มบุคลากรอายุงานน้อยกว่า 10 ปี"

เริ่มตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจสวัสดิการที่เหมาะสมกับตัวท่านร่วมกับเรา

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง : รายละเอียดข้อมูลสวัสดิการคณะฯ


 


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่