แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

"วันวัฒนธรรมศิริราช” ประจำปี 2560
  8 ส.ค. 61 9:15 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

28 เมษายน 2560 (1 วัน)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “วันวัฒนธรรมศิริราช” โดยมี รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

งาน “วันวัฒนธรรมศิริราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสืบทอดวัฒนธรรมศิริราชให้แก่บุคลากรคณะ ฯ ภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “กว่าจะร้องเป็นทำนองเดียวกัน 10 ปี เพลงวัฒนธรรมศิริราช” โดย ผู้ร่วมประพันธ์ทำนองเพลงวัฒนธรรมศิริราช ได้แก่ ผศ.นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา, รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ ภาควิชาจักษุวิทยา, ผศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ , ผศ.นพ. วรการ จิรานันตรัตน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ นายสายหยุด สุขงาม หน่วยสวัสดิการ ร่วมเสวนา และอ.นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น เป็นพิธีมอบเข็มยกย่องบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ให้แก่บุคลากรคณะ ฯ ทั้งสิ้น 343 ราย

 

ภาพกิจกรรม "วันวัฒนธรรมศิริราช"

1. ภาพบรรยากาศวันวัฒนธรรมศิริราช ปี2560
2. Seniority
3. Integrity
4. Responsibility
5. Innovation
6. Respect
7. Altruism
8. Journey to Excellence and Sustainability


       


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่