แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงระเบียบวิธีและขั้นตอนในการจัดทำเอกสารกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช
  25 มิ.ย. 61 8:44 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

28 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงระเบียบวิธี และขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร เพื่อขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช
วันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 6 (623) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6

เอกสารประกอบการอบรม

1.  ระเบียบวิธีและขั้นตอนในการจัดทำเอกสารกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช และการสมัครขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ผ่านระบบ Online
2.  การลาหลังจากได้รับอนุมัติทุนและการแจ้งกลับเข้าปฏิบัติงานหลังสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือถูกเรียกตัวกลับ
3.  การเบิกจ่ายเงินทุน
4.  Template โครงงานหรือแผนที่จะพัฒนา
5.  Template เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในวิชา
6.  Template เหตุผลที่ศึกษาต่อในสถาบัน
7.  ขั้นตอนหลังได้รับการอนุมัติทุนประชุมและนำเสนอผลงาน
8.  ขั้นตอนหลังได้รับการอนุมัติทุนฝึกอบรม
9.  ขั้นตอนหลังได้รับการอนุมัติทุนศึกษา
10. เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม


       


ไฟล์แนบ      
หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่