แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนประเภทการจ้างจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้คณะฯ
  4 ม.ค. 61 10:23 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2560 (1 วัน)

ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้คณะฯ

เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำเงินรายได้คณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ และให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้คณะฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มาตรฐานเดียวกัน สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตำแหน่งสำหรับบุคลากรที่มีประสบการณ์ตามตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ

ในการนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการเปลี่ยนประเภทการจ้างจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้คณะฯ


หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่