แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

งานมอบรางวัลภาพถ่ายวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2559
  19 ต.ค. 60 11:00 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

21 มิถุนายน 2559 (1 วัน)

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะตึกอำนวยการ ได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมศิริราชผ่านภาพถ่ายได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมได้เป็นอย่างดี ตามวัฒนธรรมศิริราชของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่เป็นแรงผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของพวกเราได้มุ่งไปสู่วิสัยทัศนที่ตั้งไว้

รางวัลชนะเลิศ และชมเชย

นายณัฐสักก์ เรืองสำอางค์
ชื่อผลงาน ยามยิ้ม (ชนะเลิศ)
ชื่อผลงาน ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ อันดับ 2

นายธนัตถ์ เจริญผล
ชื่อผลงาน พี่สอนน้อง
ชื่อผลงาน อบรมสั่งสอน

รางวัลชมเชย

นางสาวพิริยาพร พลอยทิพย์
ชื่อผลงาน ความในใจ
นายภูวนัตถ์ วาดี
ชื่อผลงาน หนทางแห่งศิริราช

คณะผู้ดำเนินกิจกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมศิริราชต่อ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันพาศิริราชไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


     


หัวข้อข่าว: กิจกรรมหน่วยงาน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่