แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน เสนอบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ
  17 พ.ค. 59 15:02 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์เชิญชวนภาควิชา/หน่วยงาน เสนอรายชื่อบุคลากร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2559 โดย ภาควิชา/หน่วยงาน ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่