แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
  19 เม.ย. 59 9:41 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

18 เมษายน 2559 - 6 พฤษภาคม 2559
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ตามที่คณบดีมอบหมายนโยบาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำ แบบสำรวจความคิดเห็นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ เพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรที่บุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูงของคณะฯ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล และตอบสนองการให้บริการต่อทุก ภาควิชา/หน่วยงาน นั้น

ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือ บุคลากรของคณะ ฯ ที่ได้รับการสุ่มรายชื่อ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ซึ่ง ข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยเด็ดขาด มีการรักษาข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน

ช่วงเวลาทำแบบสำรวจฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2559

Link แบบสำรวจ

ร้อยละการตอบ

ระดับผู้บริหารระดับปฏิบัติการ


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่