แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ชี้แจงวิธีคำนวณยอดตกเบิกเพิ่ม 4%
  19 ต.ค. 60 11:02 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

จากที่มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากในเรื่องวิธีการคำนวณยอดเงินในการปรับเงิน 4% ของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีตัวอย่างและวิธีการในการคำนวณมาให้ตามเอกสารตัวอย่างแนบท้าย

ข้อสังเกตุ รายการใน สลิปเงินเดือน

  1. ตกเบิกข้ามปี     หมายถึง ฐานเงินเดือน ณ ธ.ค. 57 คูณด้วย 4%  นับตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 57 – ก.ย. 58(10 เดือน)
  2. ตกเบิกเงินเดือน หมายถึง ฐานเงินเดือนใหม่ที่ได้ปรับ 4% คูณด้วย เปอร์เซ็นต์การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ซึ่งเงินตกเบิกส่วนนี้ เท่ากับ เงินเพิ่มจากเลื่อนขั้นหลังปรับ 4% - เงินเพิ่มจากเลื่อนขั้นเดิม นับตั้งแต่ ต.ค.58 – ก.พ. 59 (5 เดือน)
  3. ส่วนรายการเงินหัก จะแปรผันตามรายการดังนี้
  • การหักภาษี
  • กรณีเป็นสมาชิกกสช. (จะมีรายการหักกสช.ยอดเงินเดือนปัจจุบัน และ การหักสะสม กสช. ยอดเงินเพิ่มย้อนหลัง)
  • กองทุนประกันสังคม(กรณีหัก750 บาทแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

 


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน โทร. 97421
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่