แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญชวนบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2559
  24 มี.ค. 59 16:28 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

24 มีนาคม 2559 - 8 เมษายน 2559

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับการสุ่มรายชื่อ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2559 ในกรณีท่านถูกสุ่มรายชื่อ ท่านจะได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมใน Email @ มหิดลของท่าน (xxx.xxx@mahidol.ac.th) โดยลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 พร้อม Link ของแบบสอบถาม และรหัสในการทำแบบสอบถาม

ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และความสุขของบุคลากร ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
* ท่านสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 ** แบบสำรวจของทุกท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน และผลการสำรวจจะนำเสนอเป็นภาพรวมของคณะ ฯ เท่านั้น
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่