แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ศูนย์บริการสุขภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (STAFF CENTER) ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาขอรับบริการ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นเวลา 08.00 - 12.00 น. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
  19 ต.ค. 60 11:07 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

กรุณารอสักครู่...


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่