แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

กำหนดการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
  19 ส.ค. 58 12:18 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

17 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2558

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558

กำหนดการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนกอลทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558

วิธีการปรับพอร์ตการลงทุนมี 3 วิธี
  1. การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) คือ การเปลี่ยนเฉพาะสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่เท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนเดิมทั้งพอร์ต (กรอกเอกสารแนบ 3)
  2. การปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Re balance) คือการเปลี่ยนเฉพาะสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนเดิมทั้งพอร์ต ไม่ได้ เปลี่ยนสัดส่วนเงินเข้าใหม่ (กรอกเอกสาร 4)
  3. การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Reallocation) และการปรับสัดส่วนของมูลค่าการลงทุน (Re balance) คือ การเปลี่ยนสัดส่วนของเงินเข้าใหม่ และ สัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนเดิมทั้งพอร์ต (กรอกเอกสารแนบ 3 และ แนบ 4)

แนวทางส่งเอกสารมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  1. บุคลากรศึกษารายละเอียดวิธีการปรับสัดส่วนการลงทุน
  2. กรอกแบบฟอร์มเอกสารตามความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
  3. ส่งเอกสารมายังฝ่ายทรัยพากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 4

กำหนดส่งระหว่างวันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่