แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ปรับปรุงคู่มือการประเมินและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานออนไลน์ (สิงหาคม 2558)
  19 ต.ค. 60 11:08 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้พัฒนาระบบการพิมพ์เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ ในส่วนของ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Version 3.5 เป็นต้นไป) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูล และพิมพ์รายชื่อแนบท้ายคำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ได้เสร็จสิ้นภายในระบบเดียว และท้ายที่สุด หากเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อนำไปสู่การประเมินออนไลน์ในอนาคต

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้ปรับปรุงคู่มือระบบการพิมพ์เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2558 ในหัวข้อ วิธีดำเนินการข้อมูลคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (หน้า 42 เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร คุณน้ำฝน ช้างสัมฤทธิ์ โทร. 9 9737, งานพัฒนาระบบ คุณพิจิตร รอดพยันตร์ โทร. 9 9856
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่