แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญบุุคลากร (สายวิชาการ) เข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ ปรับพอร์ตหุ้นเสริมทรัพย์รับปีมะแม (รับจำนวนจำกัด 40 คน)
  27 พ.ค. 58 10:01 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

26 พฤษภาคม 2558 - 8 มิถุนายน 2558

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ K-Med Club โดย ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญท่าน และบุคลากร (สายวิชาการ) เข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ ปรับพอร์ตหุ้นเสริมทรัพย์รับปีมะแม โดย คุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ K-Med Club ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา โดยมอบหมาย นางณัฐกรณิศา บัวเอี่ยม เป็นผู้ประสานงาน โทร 9 8784 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/ID2QIXPk9J

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่