แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

HR One Stop Service 9 7705
  19 ต.ค. 60 11:21 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

HR One Stop Service

วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานบริการทั้งหมดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน โดยมีการดำเนินการเสร็จสิ้นในจุดให้บริการเดียว ลดระยะเวลาในการให้บริการให้น้อยลง และผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ

 1. ได้รับความสะดวกในการรับ-ส่งเอกสาร ณ จุดเดียวกัน
 2. ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ตรงความต้องการ
 3. สามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกช่วงเวลาทำการ
 4. สามารถติดตามข้อมูล/เอกสารที่เข้ามาในฝ่ายได้ทันที

สถานที่ที่ให้บริการ

ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 4

ให้บริการอะไรบ้าง ?

 • รับ - ส่งเอกสาร
 • หนังสือรับรองทุกประเภท
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
 • เอกสารค่าตอบแทน (แบบฟอร์ม ทบบต 1, 2, 3)
 • ขอสำเนาเอกสาร เช่น คำสั่งบรรจุ คำสั่งลาออก สัญญาจ้าง ประวัติโดยย่อ แบบคำร้องขอกู้เงิน (ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 0-2419-7705
 • ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

เวลาทำการ

 • 08:00 - 16:30 น. (ไม่พักเที่ยง)

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่