แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ไฟล์คำนวณสูตรคะแนนประเมินฯ สายสนับสนุน ด้วยโปรแกรม Excel
  19 ต.ค. 60 11:09 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงแนวทางการนำวัฒนธรรมศิริราช มาใช้ในการประเมินทักษะ/คุณลักษณะ กับภาควิชา/หน่วยงานไปแล้วนั้น จากที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มในสัดส่วนของ การประเมินทักษะ/คุณลักษณะ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทำไฟล์คำนวณสูตรคะแนนด้วยโปรแกรม Excel เพื่ออำนวยความสะดวกในการ คำนวณผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงาน ที่ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว

ไฟล์คำนวณสูตรคะแนนด้วยโปรแกรม Excel นี้ ใช้เฉพาะคำนวณคะแนนของสายสนับสนุน เท่านั้น

ทั้งนี้ภาควิชา/หน่วยงาน จะนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน หรือจะไม่ใช้ก็ได้ ไม่ได้เป็นการบังคับ และหากสำหรับภาควิชา/หน่วยงานใด ต้องการนำไปใช้ โปรดอ่านคำอธิบายก่อนปฏิบัติ เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลค่ะ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด


เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร ที่คุณน้ำฝน ช้างสัมฤทธิ์ โทร 9 9737
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่