แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ประจำปี 2557 ผ่านระบบ Online
  19 ต.ค. 60 11:11 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

13 กุมภาพันธ์ 2558 - 30 เมษายน 2558

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ได้ที่

เริ่มเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
และสามารถ Download เอกสาร, ตัวอย่างได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้ (ไฟล์แนบ)


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
เนื่องจากการ Print ผ่านระบบ บุคลากรอาจพบปัญหาในการตั้งหน้ากระดาษ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการตั้งค่าหน้ากระดาษเบื้องต้น สามารถ Download ได้ที่เอกสารประกอบหมายเลขที่ 2 หรือ คลิกที่นี่
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่