แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

เพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  19 ต.ค. 60 11:11 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่าน มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บลจ.ทหารไทย ได้เพิ่มสวัสดิการความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทุกราย โดย บลจ.ทหารไทย ได้ทำประกันภัยกับ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ

เพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คลิกที่นี่


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่