แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558
  6 ม.ค. 58 13:23 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

          ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการประชุมผู้บริหารพบประชาคมชาวศิริราช เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น G อาคารศรีสวรินทิรา ในหัวข้อ “แนวทางการประเมินทักษะ/คุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยใช้วัฒนธรรมศิริราช” นั้น

          ในระหว่างการปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินทักษะ/คุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยใช้วัฒนธรรมศิริราช ในส่วน 30% บนระบบประเมินฯ ในช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 31 มกราคม 2558 มีผลให้ระบบการพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังคงเป็นรอบการประเมินฯ ครั้งที่ 2/2557

          ดังนั้น ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถเข้าระบบฯ เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ (โดยใช้วัฒนธรรมศิริราชแบบฟอร์มใหม่) ครั้งที่ 1/2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

          สำหรับภาควิชา/หน่วยงานใด ที่ ต้องการพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงานออนไลน์หรือตรวจสอบข้อมูลจากการสแกนแบบประเมิน ก็ยังสามารถดำเนินการผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ได้ตามปกติ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวุฒิ โทร 9059 และคุณน้ำฝน โทร 9737

     


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่