แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การสมัครเข้าร่วมโครงการ Research Reward
  1 ธ.ค. 57 14:30 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้
การสมัครเข้าร่วมโครงการ Research Reward
(จะมีผลเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558)

ผู้ที่สนใจ ยื่นส่งแบบฟอร์ม RR 01_56 ( ใบแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ Research Reward) ผ่านภาควิชา/หน่วยงาน ไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคล ตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://intranet.mahidol/op/orpr/Newhrsite/Document/Announcement.html

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่
  • นางสาวสุทธิวรรณ สุขศรีดากุล
  • นางสาวผกาวัลย์ อินทรวิชัย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-9289

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่