แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน เสนอรายชื่อ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล และ รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2557
  10 พ.ย. 57 9:57 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

4 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงขอความร่วมมือ ภาควิชา / หน่วยงาน ที่สนใจเสนอรายชื่อบุคลากรที่คุณสมบัติและผลงานเหมาะสม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอรายชื่อเพื่อขอรับรางวัลได้แก่ 1. รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 2. รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2557 มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ โดยคณะจะดำเนินการเสนอรายชื่อโดยตรงไปยังกองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน2557 ต่อไป โดยมอบหมายให้ นางสาววรพรรณ ว่องสาริกา โทรศัพท์ 8784 เป็นผู้ประสานงานต่อไป

ไฟล์แนบ      
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่