แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหิดลทยากร
  4 พ.ย. 57 10:47 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

4 พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2557
เสนอรายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2557 มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ มอบหมายให้นางสาววรพรรณ ว่องสาริกา โทร.8784 เป็นผู้ประสานงานต่อไป

ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่